Telšių vyskupijos Mariologinis kongresas (nuo liepos 30 d. iki spalio 8 d.)
 
 

Liepos 23 d. pradėtas Telšių vyskupijos Mariologinis kongresas, pasibaigsiantis spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimo Žemaičių Kalvarijos bazilikoje iškilmėmis. Karūnas šiam paveikslui Lietuvos vyskupų Ad limina vizito metu birželio 23 d. pašventino popiežius Benediktas XVI ir įgaliojo Telšių vyskupą jį vainikuoti. Mariologinis kongresas sumanytas siekiant, kad visi Telšių vyskupijos tikintieji galėtų tinkamai dvasiškai pasirengti šioms iškilmėms. Ta proga po dekanatus ir jų parapijas iki spalio 8 d. keliaus Žemaičių Kalvarijos malonėmis garsėjančio paveikslo fotokopija, bus adoruojamas Viešpats Eucharistijoje dvasiškai vienijantis su Švč. Mergele Marija, apmąstomi rožinio slėpiniai, susipažįstama su Žemaičių Kalvarijos šventovės praeitimi ir dabartimi, klausomasi katechezių mariologijos tema, organizuojama Marijos garbei giesmių valandėlės, paveikslo pasitikimo ir išlydėjimo procesijos. Kiekvienam iš dešimties Telšių vyskupijos dekanatų skiriama po savaitę. Liepos 23 d. Mariologinis kongresas vyko Šilutėje, liepos 30 d. – Švėkšnoje. Čia kartu buvo paminėtos ir prieš metus vykusio visos Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso pirmosios metinės.

MARIOLOGINIS KONGRESAS VYSKUPIJOS DEKANATUOSE TOLIAU VYKSTA TOKIA TVARKA:

Telšių dekanate
Liepos mėn. 30 d. vakare paveikslas atkeliauja į dekanatą ir iki šeštadienio vakaro keliauja po dekanato parapijas.
Rugpjūčio mėn. 6 d. Mariologinis kongresas Telšiuose.

Tauragės dekanate
Rugpjūčio mėn. 6 d. vakare paveikslas atkeliauja į Tauragės dekanatą.
Rugpjūčio mėn. 13 d. Mariologinis kongresas Tauragėje.

Palangos dekanate
Rugpjūčio mėn. 13 d. vakare paveikslas atkeliauja į Palangos dekanatą.
Rugpjūčio mėn. 20 d. Mariologinis kongresas Palangoje.

Klaipėdos dekanate
Rugpjūčio mėn. 20 d. vakare paveikslas atkeliauja į Gargždus ir savaitę laiko keliauja po dekanato parapijas.
Rugpjūčio mėn. 26 d. Šv. Kazimiero Lietuvos jaunimo Globėjo šventė. Dekanato Mariologinio kongreso pradžia Vėžaičiuose.
Rugpjūčio mėn. 27 d. Mariologinis kongresas Gargžduose.
Rugpjūčio mėn. 27 d. vakare paveikslas atkeliauja į vieną iš Klaipėdos miesto parapijų ir savaitės laikotarpyje keliauja po miesto parapijas.
Rugsėjo mėn. 3 d. Mariologinis kongresas Klaipėdoje.

Skuodo dekanate
Rugsėjo mėn. 3 d. vakare paveikslas atkeliauja į Skuodą ir iki penktadienio vakaro keliauja po dekanato parapijas.
Rugsėjo mėn. 9 d. (šeštadienį) Mariologinis kongresas Skuode.

Mažeikių dekanate
Rugsėjo mėn. 9 d. vakare paveikslas atkeliauja į Mažeikius ir savaitę laiko keliauja po dekanato parapijas.
Rugsėjo mėn. 17 d. Mariologinis kongresas Mažeikiuose.

Akmenės dekanate
Rugsėjo mėn. 17 d. paveikslas atkeliauja į Akmenę ir savaitę keliauja po dekanato parapijas.
Rugsėjo mėn. 24 d. Mariologinis kongresas Akmenėje.

Šilalės dekanate
Rugsėjo mėn. 24 d. vakare paveikslas atkeliauja į Šilalę ir savaitę keliauja po dekanato parapijas.
Spalio mėn. 1 d. Mariologinis kongresas Šilalėje.

Plungės dekanate
Spalio mėn. 1 d. vakare paveikslas atkeliauja į Plungę ir savaitę keliauja po Plungės dekanato parapijas.
Spalio mėn. 7 d. (šeštadienį) Mariologinis kongresas Plungėje. Vakare paveikslas parkeliauja į Žemaičių Kalvarijos Baziliką.
Spalio mėn. 8 d. (sekmadienį) Žemaičių Kalvarijoje stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmės.

Marija – Krikščioniškų Šeimų Karaliene, garsi malonėmis Žemaičių Kalvarijoje, globok, stiprink tikėjime ir meilės vienybėje mūsų šeimas!

Telšių vyskupijos Kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt