Balandžio 27 d. LR Seime bus pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“
 
 

Kvietimas į parodos atidarymą JPG

____________________________________________________________________
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RYŠIAI SU VISUOMENE

2011 m. balandžio 26 d. pranešimas VIR

Seime pristatoma paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“

Balandžio 27 d. 14 val.
Seimo I rūmų fojė bus pristatyta paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva“. Seimo Maldos parlamentinės grupės parengtos parodos pristatyme dalyvaus Seimo Pirmininkė Irena Degutienė ir Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas bei jaunimo šlovintojų grupė.

Paroda skirta gegužės 1 d. Vatikane vyksiančiai popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija paminėti ir atminti popiežiaus indėlį į Lietuvos valstybingumo raidą bei dvasinį tautos atgimimą. Paroda nušvies popiežiaus asmenybę ir ryškiausių jo iniciatyvų vaisius Lietuvoje. Joje eksponuojamos Joną Paulių II su Lietuva siejančios nuotraukos suderintos su ištraukomis iš Popiežiaus kalbų, pasakytų apsilankymo Lietuvoje metu.

Į Bažnyčios palaimintuosius iškeliamas mūsų epochos žmogus, pirmasis Lietuvoje lankęsis popiežius, ypatingai karštai liudijęs Lietuvos Bažnyčiai, lietuvių tautai, į pasaulio valstybių šeimą prieš du dešimtmečius sugrįžusiai Lietuvos valstybei, jos atstovams, savo asmenišką bičiulystę ir Šventojo Sosto solidarų artumą, kaip sunkiaisiais Lietuvos okupacijos ir nelengvaisiais laisvėjimo metais, taip ir po valstybės atkūrimo. Daug lietuvių yra matę Joną Paulių II iš arti, girdėję jį kalbantį, dažnai lietuviškai sveikinantį audiencijose aplankiusius maldininkus iš Lietuvos ir įvairių sukakčių progomis. Popiežiaus žodžiai ir maldos įkvėpė lietuviams viltį laisvei.

Popiežius Jonas Paulius II nuo pat savo pontifikato pradžios reiškė solidarumą su „tylinčiąja Bažnyčia“ tuose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas, ypatingą dėmesį skirdamas Lietuvai. Jau per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai. Ypač reikšmingi buvo Romoje surengti minėjimai – Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties 1984 m. ir Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus 1987 m. Šie renginiai priminė pasauliui sovietų okupuotą Lietuvą ir joje persekiojamus tikinčiuosius. 1987 m. minint Lietuvos krikšto jubiliejų, popiežius Jonas Paulius II palaimintuoju paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Komunistinės sistemos griūties išvakarėse 1988 m. Šventasis Tėvas parodė Lietuvai dar vieną palaikymo ir įvertinimo ženklą, pakeldamas vyskupą Vincentą Sladkevičių Šventosios Romos Bažnyčios kardinolu. Jonas Paulius II atnaujino niekuomet nenutrūkusius Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos diplomatinius ryšius, 1991 m. įkūrė Vilniaus ir Kauno bažnytines provincijas. Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi 1993 m. Keturių dienų viešnagės metu Šventasis Tėvas susitiko su dvasininkais, valdžios ir diplomatinio korpuso atstovais, meldėsi kartu su jaunimu ir visais tikinčiaisiais, Vilniuje, Kaune, Kryžių kalne bei Šiluvoje.

Jonas Paulius II mokė, kas yra tikroji ramybė, linkėjo sekti Marijos tikėjimu bei gyvenimu, lietuvių tautos vardu padėkojo Marijai už per jos užtarimą išmušusią „prisikėlimo ir vilties valandą“ ir meldė ją padėti „lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi“.

Į atidarymą prašome registruotis el. paštu pamiez@lrs.lt , vėliau parodą lankytojai galės apžiūrėti balandžio 29 d. ir gegužės 6 d. atvirų durų valandų Seimo parodų galerijoje metu nuo 11 iki 15 val.

Paulius Mieželis,
E. Vareikio padėjėjas-sekretorius
Tel.: 8 5 2396606
Mob.: 8 676 30011
E-paštas: paulius.miezelis@lrs.lt

________________________________________________________________ 

Cituojant Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, prašom nurodyti šaltinį.
Gedimino pr. 53, VILNIUS 01109
Kontaktai: rsv@lrs.lt, tel.: (8 5) 239 6666, 239 6206, faks. 239 6556; skyriaus vedėja E. Trembo
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt