Balandžio 2 d. penktasis Bažnyčios socialinio mokymo seminaras Kaune
 
 

Kviečiame registruotis į penktąjį Bažnyčios socialinio mokymo ciklo „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...“ seminarą!

Seminaras „Gailestingosios meilės tarnystė – Bažnyčios pašaukimas, pareiga ir pasiuntinybė“

vyks balandžio 2 d. 10 val.

Lektorius: Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas

Vieta: Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai, Žeimenos g. 6, Kaunas

Šis seminarų ciklas skirtas pirmųjų Socialinių kursų, vykusių pal. Jurgio Matulaičio iniciatyva Kaune 1909 m. sausio 16-18 dienomis, šimtmečiui. Ciklą sudaro šeši keturių valandų seminarai, kurie vyksta šeštadieniais, kartą per mėnesį Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose.

Kviečiame registruotis el. paštu: sbmokymas@gmail.com  arba tel.: +370 615 64500 iki balandžio 1 d. 15 val.

Išklausiusiems bent penkias temas bus įteikti pažymėjimai
Dalyvio auka – 10 Lt.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys,
Iustitia et Pax (Teisingumo ir taikos) komitetas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt