Vasario-kovo mėnesį Lietuvoje svečiuojasi kun. misionierius Hermanas Šulcas su grupe ruandiečių
 
 

Misionierius kunigas Hermanas Šulcas vėl Lietuvoje. Ir šįkart jis atsivežė 7 afrikiečius, kurie labai norėjo pamatyt lietuvišką žiemą!

Visus norinčius išgirsti lietuvių kilmės misionierių kunigą Hermaną Šulcą, per 30 metų tarnaujantį Ruandoje (Afrika), labai kviečiame dalyvauti!

KAUNE

Vasario 12 d., šeštad., 18 val. mišios Kauno arkikatedroje. Po mišių – susitikimas parapijos namuose.

Vasario 13 d., sekmad., 10 val. šv. Mišios Petrašiūnų bažnyčioje. Po mišių – susitikimas parapijos namuose.
14 val. šv. Mišios Petrašiūnų bažnyčioje.
16 val. susitikimas su visuomene Karininkų Ramovėje.

Vasario 16 d., trečiad., 10.30 val. mišios Gerojo Ganytojo parapijoj, V. Krėvės pr. 95a. Po mišių - susitikimas parapijos namuose.

PAKUTUVĖNUOSE
Vasario 20 d.
12 val. šv. Mišios.

KLAIPĖDOJE
Vasario 23 d.
(trečiadienį) 18 val. šv. Mišių metu Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6). Kunigas misionierius pasakys pamokslą, girdėsime afrikietiškas giesmes. Po šv. Mišių svečius galėsite asmeniškai pakalbinti.

VILNIUJE
Kovo 6 d.,
sekmadienį, šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Po jų - susitikimas su žmonėmis.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt