Spalio 9 d. pradedamas Socialinio Bažnyčios mokymo seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...“
 
 

„Aš neišpasakytai trokštu tų kursų; tiek metų nebuvęs Lietuvoje, tikiuosi atgaivysiąs tenai savo dvasią...“
(iš J. Matulaičio laiško kun. A. Dambravai, 1908 12 20)

Visus, norinčius susipažinti su Bažnyčios mokymu apie asmenį, šeimą, bendruomenę, darbą, visuomenę, kūriniją, kviečiame į seminarų ciklą:

Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...
Bažnyčios socialinio mokymo pagrindai

Tai galimybė iš naujo pažvelgti į save ir aplink save; įsigilinti į tai, kaip esame kviečiami valdyti Kūrėjo mums pavestą pasaulį; apmąstyti gaires mūsų kasdienei veiklai, mūsų santykiams. Tai ir paraginimas drąsiai imtis atsakomybės už savo gyvenimą, už savo bendruomenę, nelaukiant, kad tai padarys kiti.

Seminarų ciklas skirtas pirmųjų Socialinių kursų, vykusių pal. Jurgio Matulaičio iniciatyva Kaune 1909 m. sausio 16–18 dienomis, šimtmečiui.

Ciklą sudaro šeši 4 val. seminarai, kurie vyks šeštadieniais, kartą per mėnesį Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose. Seminarus ves dr. I. E. Laumenskaitė, kun. K. Kėvalas, kun. Ž. Vabuolas ir kiti.

Pirmasis seminaras – jau spalio 9 d. 10 val. Registracija nuo 9.30 val.

Tema: „Pagrindiniai socialinio Bažnyčios mokymo principai. Žmogiškojo asmens viršenybė – visų socialinių problemų sprendimų raktas“

Veda dr. Irena Eglė Laumenskaitė
Vieta: Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai,
Žeimenos g. 6. Kaunas

Kviečiame registruotis el. paštu: sbmokymas@gmail.com   arba tel.: +370 615 64500.
Išklausiusiems visas temas bus įteikti pažymėjimai.
Dalyvio auka – 10 Lt.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys
Iustitia et Pax (Teisingumo ir taikos) komitetas

Plakatas PDF

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt