Spalio 10 d. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyks Tarpdiecezinis Lietuvos Gyvojo Rožančiaus brolijų narių kongresas
 
 

2010 m. spalio 10 d., sekmadienį ,Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus karalienės atlaidai ir Tarpdiecezinis Lietuvos Gyvojo Rožančiaus brolijų narių kongresas.

Programa:
11 val. Rožinis.
11:30 val. Adoracija
12 val. Šv. Mišios.
Po Šv. Mišių bažnyčios salėje pranešimą skaitys Panevėžio Gyvojo Rožinio brolijos vadovė Nijolė Gylienė. Įvairių Lietuvos regionų Gyvojo Rožančiaus būrelių vadovų ir narių pasisakymai ir diskusijos.
Agapė.

Kviečiame Gyvojo Rožinio brolijos narius, Švč. Mergelės Marijos mylėtojus ir visus, norinčius savo patrapijose steigti Gyvojo rožančiaus brolijas, atvykti į Domeikavą.

Daugiau informacijos:
Nijolė Gylienė 8-45 432098, 8-618-25532
Kun. Robertas Skrinskas 8-37-554247

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt