Gruodžio 15 d. „Betliejaus taikos ugnis“ atkeliauja į Lietuvą ir pasklis po parapijas
 
 

TAIKA – DIDŽIAUSIA VERTYBĖ

Lietuvoje veikiančios skautiškos organizacijos jau keturioliktus metus rengia akciją „Betliejaus taikos ugnis“.

Kalėdų įvykiai, sueiliuoti į džiaugsmingas giesmes, deklamuojami vaikų per kalėdinius vaidinimus, piešiami atvirukuose pasidarė tokie pažįstami, kad tapo lengva nepastebėti Gerosios naujienos, slypinčios už šių simbolių.

Betliejaus taikos ugnis – labai paprastas, bet tikras ženklas. Ugnis, žvakė dega nes au, ji šviečia kitiems. Ji kviečia prisiminti Kalėdų šaknis, priežastį. „Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jn 8,12).

Ši Betliejaus ugnies akcija prasidėjo 1980 metais Austrijoje, kai skautai iš Betliejaus ugnį paskleidė po visą šalį, o kitais metais – po visą Europą.

Betliejaus taikos ugnies akciją vieningai vykdo visos Lietuvoje veikiančios skautų organizacijos. Tai labai svarbus žingsnis bendradarbiausjant ir įgyvendinant tikrą skautišką brolybę. Bendra akcija reikalauja išmokti dirbti kartu, išklausyti kitų nuomones bei įgyvendinti bendrus tikslus.

Šiais metais gruodžio 13 dieną Bentliejaus Taikos Ugnis bus perimta iį Lenkijos harcerų, 15 dieną atkeliaus į Vilnių ir jau gruodžio 16 dieną išplis visoje Lietuvoje.

Lietuvos parapijos raginamos priimti taikos ugnį ir su klebono žinia surengti akciją vietos bendruomenėms.

Parengta pagal Lietuvos skautiškųjų organizacijų prašymą

 

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt