Spalio 15 d. spaudos konferencija Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejaus atidarymo proga. Atidarymas spalio 18 d. Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje
 
 

Pranešimas spaudai

ATIDAROMAS BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUS VILNIUJE

Spalio 18 d. Šv. Mykolo bažnyčioje atidaromas Bažnytinio paveldo muziejus.

SPALIO 15 D. 11 VAL. ŠV. MYKOLO BAŽNYČIOJE (ŠV. MYKOLO G. 9) VYKS SPAUDOS KONFERENCIJA.

Dalyvauja Bažnytinio paveldo muziejaus kūrimo darbo grupės pirmininkas dr. Martinas Seidleris, Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Robertas Šalaševičius, dailės istorikė dr. Sigita Maslauskaitė, istorikas dr. Mindaugas Paknys, ekspozicijos architektė Ingrid Bussenius.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis 2005 m. spalio 7 d. įsteigė Bažnytinio paveldo muziejų.
Muziejus įsikūrė Šv. Mykolo bažnyčioje. Buvęs bernardinių vienuolynas su Šv. Mykolo bažnyčia yra itin patrauklioje Vilniaus senamiesčio vietoje, šalia Šv. Onos bei Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčių gotikinio ansamblio. Šv. Mykolo bažnyčioje sudarytos puikios sąlygos saugoti žymiausias Lietuvos bažnytinio paveldo vertybes ir jas deramai pristatyti visuomenei. Formuojant muziejaus ekspoziciją pasitelkti Kelno arkivyskupijos specialistai. Bažnytinio paveldo muziejaus ekspoziciją sukūrė muziejų interjero specialistė Ingrid Bussenius, Kelno ir Miunsterio katedrų lobynų ekspozicijos autorė.

Ekspozicijos branduolį sudaro seniausiai Lietuvos auksakalystės šedevrai: didžioji gotikinė Vilniaus katedros monstrancija, šv. Stanislovo relikvijorius, XVI a. liturginiai indai. Šoninėse vitrinose bažnyčios navoje rodomi baroko ir vėlesnių epochų kūriniai. Bažnyčios zakristijoje eksponuojami liturginiai drabužiai ir reikmenys, bažnyčios prieangyje ir vakarinėje jos dalyje išdėstyti procesijų reikmenys ir vyskupų insignijos, liturginių drabužių ir reikmenų kolekcija pristatoma taip pat ir bažnyčios balkone. Muziejaus atidarymo proga į Šv. Mykolo bažnyčią sugrįžo šios šventovės didžiojo altoriaus paveikslai ir šoninius altorius kadaise puošę šv. Mykolo ir šv. Klaros atvaizdai. Vėl suskambėjo Šv. Mykolo bažnyčios varpinėje pakabinti trys restauruoti XVIII a. varpai.

Bažnytinio paveldo muziejaus eksponatai iš esmės skiriasi nuo kitų muziejų ekspozicijų: jie tarnauja liturgijai ir, kiek tik tai bus įmanoma meno kūrinių išsaugojimo požiūriu, šiai paskirčiai tarnaus ir ateityje. Taigi muziejaus ekspozicija nuolat kis. Ekspozicijoje matomi kūriniai, išraiškingi maldingumo tradicijos liudytojai, pagaminti įvairiuose Europos meno centruose, atskleidžia plačius fundatorių ryšius ir kultūrines įtakas, su kuriomis Lietuvai teko susidurti praėjusiais šimtmečiais.
Nuo 2006 m. Bažnytinio paveldo muziejus surengė penkias temines parodas Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Vilniaus Katedros lobyno parodą Varšuvos pilyje bei Krokuvos Vavelyje.

Informaciją rengė Bažnytinio paveldo muziejaus darbo grupė. Teirautis tel. 8 687 88 685, 262 7025

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt