Spalio 11 d. Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės vainikavimo 3-ios metinės
 
 

KVIETIMAS

Šių metų spalio 11 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje ir visose mūsų vyskupijos bažnyčiose bei koplyčiose švęskime malonėmis garsėjančio Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo vainikavimo Popiežiaus pašventintomis karūnomis metines.

Spalio 11 d., sekmadienį, kviečiame visus, kas tik galite, atvykti į Žemaičių Kalvariją. Ypač kviečiame tuos, kurie šiemet dar šios šventovės neaplankėte!

Tą sekmadienį vyks ypatingai svarbios apeigos. 1639 metais žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Žemaičių Kalvarijoje įsteigė Kryžiaus kelią, pats išrinko vietas, kur ketino statyti koplyčias, pats išmatavo, t.y., suskaičiavo žingsniais, kad nuo vienos iki kitos koplyčios būtų toks atstumas, kokį kentėdamas nuėjo Viešpats Jėzus. Kai koplyčios buvo pastatytos, vyskupas Jurgis Tiškevičius, pats eidamas takais, barstė iš Jeruzalės atvežtą Viešpaties Kryžiaus kelio žemę, jos po stiklu įbėrė kiekvienos koplyčios altoriuje. Dabar tos žemės tuose altoriuose jau beveik nelikę.

Šiemet grupė Telšių vyskupijos kunigų, vadovaujami monsinjoro Rimanto Gudlinkio, atliko piligriminę kelionę į Šventąją Žemę, aplankė Jeruzalės Lotynų Patriarchą Fonadą Twal (Tual), iš Jo gavo ir parvežė palaimintos žemės iš Kristaus Kryžiaus Kelio.

Taigi, spalio 11 dieną nuo 9.30 val. apeisime Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus Kelio stotis, tą atvežtą palaimintą žemę barstant Vyskupui ir kurios bus įpilta į tas nišeles Kryžiaus kelio koplyčiose, kur jos mažai belikę anksčiau atvežtos.

12 val. sugrįžus į Baziliką bus aukojamos šv. Mišias, kalbama rožinio dalis ir dalyvaujama Eucharistinėje procesijoje aplink Baziliką.

Tikimės, kad ši šventė atnaujins mūsų tikėjimą, pasitikėjimą Dievu, sustiprins mūsų meilę Kristui ir Jo Motinai – Krikščioniškų Šeimų Karalienei.

Šis svarbus ir ypatingas įvykis tenepalieka nė vieno abejingo, būtinai atvykite į Žemaičių Kalvariją ir dalyvaukite tokiose ypač retai vykstančiose apeigose. Visi drauge su Telšių vyskupijos ganytoju J. Boruta SJ turėsime puikią galimybę pakartoti tai, kas įvyko prieš 370 metų.

Iškilmių programa:

9.30 val. Kryžiaus Kelias lankant Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčias ir giedant Kalnus. Einant Kryžiaus keliu bus barstoma šventoji žemė, parvežta iš Jeruzalės.
12. 00 val. iškilmingos šv. Sumos Mišios, po kurių bus kalbamas rožinis ir einama eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikimas malones.


TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt