Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“. PROGRAMA
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2009 m. spalio 18 d., sekmadienis

DIEVO ŽODŽIUI LIETUVOJE – 1000!

„Krikščionybė yra istorija besiremianti religija!
Būtent istorijos dirvoje Dievas panoro sudaryti sandorą su Izraeliu ir taip parengti savo Sūnaus gimimą iš Marijos įsčių „atėjus laiko pilnatvei”. Kristus jo dieviškojo bei žmogiškojo slėpinio požiūriu yra istorijos pagrindas ir centras, prasmė ir galutinis tikslas. Juk iš tiesų per jį, Tėvo Žodį ir atvaizdą, visa „atsirado”. Jo įsikūnijimas, kurį vainikuoja Velykų slėpinys ir Dvasios dovanojimas, yra tvinksinti laiko širdis, slėpininga valanda, kai Dievo karalystė prisiartino ir net suleido į mūsų istoriją šaknis kaip grūdelis, kuriam lemta tapti dideliu medžiu“.
(Jonas Paulius II. NOVO MILLENNIO INEUNTE, 5)

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

11.00 Konferencija „Dievo žodžio kelionė per Lietuvą“. Liutauras Serapinas

11.45 Muzikinė meditacija „Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet“. „Gyvųjų akmenų“ jaunieji bendradarbiai „Dievo armija“

12.15 Konferencija „Dievo žodžio kelionė į mano širdį“. Br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Geroji naujiena ekonominei krizei“. Joseph Bastin, Belgija
  2. „Kaip nepasiklysti religijų įvairovėje?“ Dr. Artūras Lukaševičius 
  3. Grupė vyrams: „Kodėl Bažnyčioje mažai vyrų?“. Liutauras Serapinas
  4. Grupė jaunimui: „Ką Jėzus šiandien siūlo jaunimui?“. Ses. Fausta Palaimaitė SF
  5. Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“ ir vidinio išgydymo komanda

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP

16.30 Eucharistijos šventimas. Vyskupas Jonas Ivanauskas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
______________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune planuojamos 2010 m. sausio 31d. ir balandžio 18d. 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt