Spalio 2–4 d. Lietuvos Mažesnieji broliai kviečia į pranciškonų ordino 800 m. jubiliejaus renginius Vilniuje
 
 

PROGRAMA jpg

Šiemet pranciškonų ordinas mini 800 m. (1209–2009) įkūrimo sukaktį. Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai priklausantys mažesnieji broliai - pranciškonai, švęsdami šį jubiliejų, spalio 2–4 d. kviečia į šventinius renginius (detalesnę renginių informaciją rasite teksto apačioje) (past.: provincija – bažnytinis juridinis vienetas, apimantis apibrėžtoje teritorijoje esančius vienuolynus ir ten gyvenančius pranciškonus).

Mažesniųjų brolių ordinu (lot. – Ordo Fratrum Minorum, sutrumpintai – OFM) vadinasi Šv. Pranciškaus Asyžiečio (1281–1226) Italijoje įkurta vienuolija. Pirmųjų bendražygių šv. Pranciškus Asyžietis sulaukė 1209 m. Netrukus jis iš popiežiaus Inocento III gavo palaiminimą jų bendruomenės gyvenimo būdui bei leidimą pamokslauti. Įkūrėjas savo sekėjus pavadino Mažesniaisiais broliais, o žmonės – pranciškonais. Dėl šimtmečiais vykusių permainų šiandien pranciškonai susideda iš trijų savarankiškų atšakų: Mažesniųjų brolių (OFM), Mažesniųjų brolių konventualų (OFM Conv.) ir Mažesniųjų brolių kapucinų (OFM Cap.).

Pranciškonų buvimas Lietuvoje siekia valstybės kūrimosi pradžią – Mindaugo laikus. Paties šv. Pranciškaus Asyžiečio bendražygis Jonas iš Plano Carpini, popiežiaus Inocento IV siunčiamas pas totorius, 1245 m. su keliais palydovais atvyko į Lietuvos teritoriją. Nuo tada prasidėjo pranciškonų misija Lietuvoje. Krikščionybei vis labiau skleidžiantis, Lietuvoje plėtėsi ir pranciškonų vienuolynų ( arba konventų) tinklas.

Mažesnieji broliai observantai (vėliau pavadinti Mažesniaisiais broliais, o Lietuvoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Vengrijoje pagal ordino reformatoriaus šv. Bernardino Sieniečio vardą vadinti bernardinais arba pranciškonais observantais), kaip savarankiškas ordinas patvirtinti 1517 m., kai popiežius Leonas X bule „Ite vos“ šv. Pranciškaus ordiną oficialiai padalijo į dvi šakas, observantams, mažiau nutolusiems nuo pirminės šv. Pranciškaus regulos, suteikdamas pirmenybę prieš konventualus.

Lietuvoje bernardinai įsikūrė 1469 m., atsikėlę iš Krokuvos, kur juos 1453 m. įsteigė šv. Jonas Kapistranas, uolus šv. Bernardino vykdytos ordino reformos šalininkas. XVI–XVII amžiais keletą kartų bandyta įkurti atskirą Lietuvos bernardinų provinciją, bet galutinai tai pavyko tik 1731 m., kai įkurta Lietuvos Šv. Kazimiero provincija (centras – Vilniuje).

XIX a. antroje pusėje visi vienuolynai, išskyrus Kretingos, uždaryti. 1931 m. atkūrę savo provinciją, jie pradėjo vadintis tikruoju Mažesniųjų brolių ordino vardu. Po Antrojo pasaulinio karo veikla Lietuvoje nutrūko (dalis vienuolių pasitraukė į užsienį, 1946 m. JAV įkurtas Lietuvos pranciškonų komisariatas – atskiras bažnytinis juridinis vienetas). Prasidėjus tautos atgimimui, Lietuvoje pogrindyje veikę pranciškonai drauge su Šiaurės Amerikoje gyvenančiais broliais ėmėsi atkurti provinciją, vėl galėjo laisvai skelbti Evangeliją, o daugėjant brolių skaičiui, 2004 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje augančiai pranciškonų bendruomenei buvo sugrąžintas Šv. Kazimiero provincijos statusas. Po 2007 m provincijos kapitulos provincijos centras sugrąžintas į Vilnių.

Minėdami ordino įkūrimo jubiliejų, broliai pranciškonai kviečia į jubiliejui skirtus renginius, kurie įvyks 2009 m. spalio 2–4 dienomis Vilniuje.

Spalio 2 d., penktadienį, Lietuvos nacionaliniame muziejuje 9.00–16.00 val. vyks mokslinė konferencija „Mažesnieji broliai Lietuvoje“ (Lietuvos nacionalinio muziejaus salė, Arsenalo g. 3, Vilnius). 16.00 val. – parodos „Mažesnieji broliai Lietuvoje“ atidarymas (Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, Vilnius. Paroda veiks 2009 m. spalio 2 d.–2010 m. sausio 17 d.). Penktadienio vakare, 18.30 val., Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g. 10, Vilnius) bus aukojamos Šv. Mišios.

Spalio 3 d., šeštadienį, 11.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje vyks „Šv. Pranciškaus padėkos rytmetys“. 17.00 val. – šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. 18.30 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje minint Šv. Pranciškaus Asyžiečio mirtį – gimimą Dangui, vyks koncertas-misterija „Neturtėlio giesmės“. Dalyvaus: ansamblis „HORA DECIMA“ ( L‘Aquila, Italija). Skambės XIII a. pranciškoniškos giesmės.

Spalio 4 d., sekmadienį, minint Šv. Pranciškaus Asyžiečio iškilmę, šv. Mišios Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje bus aukojamos 10.30, 13.00, 17.00 val. 

Spalio 4 d. 14.30 val. broliai pranciškonai kviečia į naminių gyvūnėlių šventinimą Vilniaus Sereikiškių parke (Bernardinų sode). Šventinius renginius užbaigs Bernardinų jaunimo teatro studijos spektaklis „Dievo neturtėlis“ (pagal to paties pavadinimo N. Kazantzakio romaną), kuris vyks 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje.

Spalio 4 d. 16.30 val. Schola Cantorum Franciscana merginų choras VOX CLARA kartu su kitais Lietuvos grigališkaisiais chorais – Vilniaus arkikatedros bazilikos Schola Gregoriana Vilnensis, Vilniaus universiteto ir Šv. Jonų bažnyčios Schola Cantorum Vilnensis, Kauno Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčios Cantus Simplex, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) Oranta, Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Vox Laetitiae ir Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikos choru – Vilniaus Bernardinų bažnyčioje švęs Šv. Pranciškaus Asyžiečio iškilmę. Jungtinis grigališkasis choras giedos iškilmingus mišparus Šv. Pranciškaus garbei, o 17.00 val. melsis šv. Mišiose.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Kontaktinis asmuo: br. kun. Andrius Nenėnas OFM, tel. 8 687 80 989
Daugiau informacijos:
www.ofm.lt, www.bernardinai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt