Rugsėjo 27 d. knygos T. Gurskio „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ pristatymas Vilniuje
 
 

 

K v i e t i m a s į T. Gurskio knygos
PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS
pristatymą-aptarimą 2009 09 27 Vilniuje

Marijonų talkininkų centro leidykla (Kaunas, Laisvės al. 101a) šių metų vasarą išleido stambią ir labai vertingą knygą PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS. Jos autorius – istorijos magistras, subdiakonas marijonas Tadeušas Gurskis (Tadeusz Górski, gim. 1933 m.). Originalas lenkų kalba pasirodė 2005 metų pradžioje. Į lietuvių kalbą išvertė Teresė Danguolė Šniūrevičienė (žinomos Gerhardo Krolio knygos JĖZAUS PĖDOMIS vertėja), specialusis vertimo redaktorius – kun. Vaclovas Aliulis MIC. Knygos apimtis 544 puslapiai, įklijose 84 originalios iliustracijos (nuotraukos), kieti viršeliai.

Istorinė medžiaga surinkta Vatikano slaptajame archyve ir kelių kitų Apaštalų Sosto žinybų archyvuose, įvairiuose Marijonų vienuolijos ir Lietuvos, Lenkijos, Rusijos valstybiniuose archyvuose. Pasinaudota Palaimintąjį pažinojusių asmenų atsiminimų ir spaudos straipsnių rinkiniais. Veikalas nepaprastai išsamus ir kaip reta objektyvus, o kartu nesunkiai skaitomas.

Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje (Žvėrynas, Sėlių g. 17) rengiamas knygos pristatymas-aptarimas šio rugsėjo mėnesio 27 d., sekmadienį, 18 val. (po 17-tos val. jaunimo šv. Mišių). Dalyvaus vilniečiai istorikai Genovaitė Gustaitė ir Algimantas Kasparavičius, svečias iš Varšuvos – autoriaus draugas, istorikas kun. Janas Kosmovskis MIC, taip pat knygos vertėja ir specialusis redaktorius. Giedos Nijolė Vaičiulienė, vargonuos Linas Dužinskas. Bus galima įsigyti knygą be prekybinio antkainio (už 36 Lt).

Kviečiame dalyvauti Palaimintojo Jurgio gerbėjus ir visus besidominčius Lietuvos Bažnyčios ir ypač Vilniaus krašto istorija.

Vilniaus marijonai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt