Birželio 14 d. Vilniuje šv. Mišios ir adoracija meldžiant išgydymo su s. Briege McKenna ir kun. Kevin Scalon
 
 

 

Birželio mėnesį į Lietuvą atvyksta visame pasaulyje garsūs misionieriai iš Airijos: sesuo Briege McKenna ir kun. Kevin Scalon.

Sesuo Briege, pati patyrusi stebuklingą išgydymą bei gavusi gydymo dovaną, įvairiose šalyse vyskupų kviečiama vesti rekolekcijas kunigams, bei tarnauti Eucharistinėse gydymo pamaldose. Lietuvoje jie viešės antrąjį kartą.

Šv. Mišios ir adoracija meldžiant išgydymo vyks birželio 14 d., sekmadienį, 18.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (plakatas PDF).

Visi kviečiami dalyvauti.

Organizuoja Katalikų evangelizacijos centras

_________________________________________________________________

Ses. Briege McKenna OSC gimė Airijoje, penkiolikos metų įstojo į Šv. Klaros seserų vienuoliją. Atvykusi į JAV mokytojauti susirgo reumatoidiniu artritu. 24 metų švęsdama Eucharistiją patyrė stebuklingą išgydymą. Vėliau maldos metu gavo gydymo dovaną. 1974 m. maldoje suvokė Viešpaties kvietimą tarnauti kunigams. Šiuo metu ji yra plačiai žinoma pasaulyje, įvairiose šalyse vyskupų kviečiama vesti rekolekcijas bei konferencijas kunigams. Ses. Briege McKenna yra išleidusi knygą „Stebuklai tikrai vyksta“, kuri išversta į daugelį kalbų, lietuvių taip pat. Nuo 1985 m. bendradarbiauja su kun. Kevin Scallon CM.


Kun. Kevin Scallon CM gimė Airijoje, priklauso Šv. Vincento bendruomenei. 1961 m. įšventintas kunigu 3 metus dirbo Anglijoje, po to 6 metus Nigerijoje. 1970 m. baigęs Amerikos katalikų universitetą buvo paskirtas Dublino Visų Šventųjų kunigų seminarijos dvasios tėvu. 1976 m. tėvas Kevin Scallon pradėjo vesti mėnesio trukmės kunigystės dvasinio atnaujinimo rekolekcijas. 1982 m. paskirtas atsakingu už misijas Šv. Vincento bendruomenėje, o nuo 1985 m. pradėjo bendradarbiauti su ses. Briege McKenna OSC.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt