Gegužės 21 d. Vilniuje vyks spaudos konferencija – Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos pristatymas
 
 


RESTAURUOTA VILNIAUS ŠV. MYKOLO BAŽNYČIA – PRADEDAMA ĮRENGTI BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

Šių metų gegužės 21 d. 11 val. Šv. Mykolo bažnyčioje (Šv. Mykolo g. 9) įvyks spaudos konferencija - Bažnytinio paveldo muziejaus veiklos pristatymas. Vyks apžvalginė eksursija po restauruotą Šv. Mykolo bažnyčią ir muziejaus saugyklas, bus pristatytas ekspozicijos maketas.

Dalyvauja Bažnytinio paveldo muziejaus kūrimo darbo grupės pirmininkas dr. Martin Seidler, dailės istorikės dr. Giedrė Jankevičiūtė, dr. Sigita Maslauskaitė, Bažnyčios istorikas kun.dr. Hans-Friedrich Fischer, architektė Aušra Gvildienė.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis 2005 m. spalio 7 d. įsteigė Bažnytinio paveldo muziejų. Nuo 2006 m. Bažnytinio paveldo muziejus surengė penkias temines parodas Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda; paroda skirta Vilniaus vyskupui palaimintajam Jurgiui Matulaičiui (1871 –1927), Salvinijos Giedrimienės jubiliejinė kūrybos paroda, Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų, Neišeikvojamiems dangaus turtams pašvęsta. Trakų parapinei bažnyčiai – 600) ir Vilniaus Katedros lobyno parodą Varšuvos Karalių rūmuose bei Krokuvos Vavelyje.

Bažnytinio paveldo muziejaus nuolatinė buveinė kuriama Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje. Šios šventovės ir greta esančio bernardinių vienuolyno restauravimo darbai prasidėjo 2005 metais. Vienuolynas baigtas restauruoti 2008 m., bažnyčia – šių metų pavasarį. Muziejaus inauguracijos data pasirinkta šv. Luko – dailininkų globėjo diena – spalio 18-oji. Muziejaus atidarymas yra įtrauktas į „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ renginių programą.

Vilniaus arkivyskupijos sudaryta darbo grupė formuoja muziejaus ekspoziciją ir jo veiklos strateginę programą bendradarbiaudama su Kelno arkivyskupijos specialistais, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Vilniaus miesto savivaldybe ir valstybės kultūros bei švietimo institucijomis.

Bažnytinis paveldas: dailės kūriniai, liturginiai reikmenys, istoriniai dokumentai bei knygos – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo dalį. Muziejuje sukauptos vertybės – liturgijoje nebenaudojami meno kūriniai ir dailiųjų amatų dirbiniai – bus ne tik apsaugoti, bet taps prieinami plačiajai visuomenei. Muziejaus ekspozicija ir eksponatų aprašai padės lankytojams pažinti pristatomas vertybes, suprasti jų istorinę, liturginę ir estetinę reikšmę. Šiuolaikinius muziejininkystės reikalavimus atitinkančios saugyklos užtikrins tinkamas sąlygas rinkinių saugojimui ir leis plėsti kolekciją, perimant nebenaudojamus liturginius reikmenis ir kitus istorinę bei estetinę vertę turinčius objektus. Muziejaus atidarymo proga į Šv. Mykolo bažnyčią sugrįš šventovę puošę paveikslai, šiuo metu saugomi Lietuvos dailės muziejuje.

Bažnyčios erdvėje įrengtoje ekspozicijoje bus pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto šventovių: Katedros, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Ekspozicijos šerdis – Vilniaus katedros lobyno monstrancijos bei relikvijoriai – išraiškingi maldingumo tradicijos liudytojai ir auksakalystės šedevrai. Stiklo vitrinose išdėlioti puošnūs bažnytinės tekstilės pavyzdžiai, kiti meniški liturginiai reikmenys atvers lankytojams ne vieną naują turtingos Lietuvos Bažnyčios istorijos ir sakralinio meno puslapį.

Informaciją rengė Bažnytinio paveldo muziejaus darbo grupė. Teirautis tel. 8 687 88685, (8 5) 262 7025.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt