Nuo gegužės mėn. Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias kiekvieną pirmajį mėnesio penktadienį. Artimiausias – gegužės 1 d.
 
 

 

KVIEČIAME

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą
2009 m. gegužės 1 d., birželio 5 d., liepos 3 d., rugpjūčio 7 d. ir rugsėjo 4 d.
kartu eiti Vilniaus
JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ
ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

Kryžiaus kelio pradžia nuo Švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val.

 

Vilniaus šv. Pranciškaus (Bernardinų) pasauliečių pranciškonų (OFS) brolija
Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų (OFS) brolija
 

 

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai (OFS) jau keturiolikti metai vasaros laikotarpiu, jungdamiesi su Šventosios Žemės Jeruzalės brolių pranciškonų (OFM) malda Kryžiaus kelyje Via Dolorosa, apmąsto Jėzaus Kristaus kančią 15.00 val. pirmaisiais mėnesio penktadieniais Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Maloniai kviečiame visus norinčius dalyvauti šioje Kryžiaus kelio maldoje Vilniaus Jeruzalės Kalvarijose.

Kryžiaus kelio moderatoriai – vedėjai: gegužės mėn. – br.Leonas Sadauskas (OFS), birželio mėn. – br.Petras Šidagis (OFS), liepos mėn. – br.Jonas Burdulis (OFS), rugpjūčio mėn. – novicė Birutė Špokaitė, rugsėjo mėn. – s.Teresė Augūnienė (OFS).

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino (OFS) vietinės brolijos ministras - br.Petras Šidagis (OFS),
Vilniaus arkivyskupijos regioninės OFS brolijos tarybos ministras br. Liudvikas Antanas Skardinskas (OFS)

http://ofsvilnius.ten.lt/  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt