Balandžio 28 d. VDU KTF kviečia į Tarptautinę mokslinę konferenciją „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“
 
 

PLAKATAS-PROGRAMA PDF
Konferencijos programa HTML

Vytauto Didžiojo universitetas
Katalikų teologijos fakultetas

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“

2008 m. vasarą Popiežius Benediktas XVI paskelbė, kad nuo 2008 m. birželio 28-osios iki 2009 m. birželio 29-osios Bažnyčia švęs ypatingus jubiliejaus metus, skirtus šv. apaštalui Pauliui. Tautų Apaštalas, pasak Popiežiaus, „visai nebuvo gabus kalbėtojas“, todėl „nepaprasti apaštalavimo rezultatai, kuriuos jis sugebėjo pasiekti, neturi būti priskirti puikiai retorikai ar ištobulintai apologetikai ar misijinėms strategijoms. Jo apaštalinės pasiuntinybės pasisekimas priklausė visų pirma nuo jo asmeninio įsitraukimo į Kristaus Evangelijos skelbimą ir visiško pasišventimo Jam, nebijant jokių pavojų, sunkumų ar persekiojimo“.

Siekdamas padrąsinti Lietuvos krikščionis tęsti apaštališką šv. Pauliaus misiją šiandieniame pasaulyje, Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“, skirtą šv. apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejui ir Evangelijos skelbimo Lietuvoje 1000-mečio paminėjimui. Konferencija vyks balandžio 28 d. Katalikų teologijos fakultete, Gimnazijos g. 7, Kaune.

Konferencijos programa pdf
Konferencijos dalyvio registracijos anketa

Konferencijos organizacinis komitetas

Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Gimnazijos g. 7, 44260 Kaunas
Tel. +370 37 32 34 77.
Faks.: +370 37 32 34 77

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt