Balandžio 19–26 d. minime Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės šimtmetį (1909 04 15–1955 09 26)
 
 

 skelbimas DOC

Minime Adelės Dirsytės šimtmetį
1909 04 15–1955 09 26

„Šv. Dvasia, nušvieski mano ir mano Tautos kelius į laimingą ateitį,
Šv.Dvasia, laiminki mūsų pasiryžimus. Amen“ .
Iš maldaknygės „Marija, gelbėki mus“

Šiemet sukanka 100 metų kai 1909 m. balandžio 15 d. Kėdainių apskr. Šėtos parapijos Pramislavos vienkiemyje gimė įžymioji ateitininkė, pasipriešinimo dalyvė, kankinė, Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė.

Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Dalyvavo ateitininkų veikloje, dirbo Lietuvos katalikių moterų draugijoje, rūpinosi našlaičių ir vargšų šalpa. Rašė straipsnius ir religinę poeziją. Nuo 1940 m. dirbo pedagoginį darbą.

1946 m. kovo 6 d. sovietinio saugumo suimta, o lapkričio 11 d. nuteista 10 metų už dalyvavimą „kontrevoliucinėje ateitininkų veikloje“. Buvo kalinta Vorkutos, Taišeto ir Kolymos lageriuose. Ten organizuodavo bendruomenines maldas, švenčių minėjimus, skatino maldų kūrimą ir pati parašė visame pasaulyje pagarsėjusią maldaknygę „Marija, gelbėk mus“. Už šią veiklą lagerių administracijos nuolatos buvo persekiojama ir kankinama.

1955 m. rugsėjo 26 d. mirė Chabarovsko kalėjimo ligoninėje.

2000 m. Kauno arkivyskupijoje pradėta Jos kanonizacijos byla.

Minėjimas KAUNE
2009 m. balandžio 19 d.
12 val. Iškilmingos pamaldos Kauno arkikatedroje.
Po pamaldų minėjimas arkivykupijos salėje.

Minėjimas VILNIUJE
2009 m. balandžio 25 d.

11 val. Šv.Mišios Kazimiero bažnyčioje. Mišias aukos Kauno arkivyskupijos metropolitas Sigitas Tamkevičius.
12.30 val. Minėjimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijų tyrimo centro Tuskulėnų „Rimties parko“ memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1f)

Minėjimas ŠĖTOJE
2009 m. balandžio 26 d.

11 val. Renkamės prie Šėtos kultūros centro. Kapų ir tėviškės lankymas
12 val. Šv. Mišios Šėtos bažnyčioje
13 val. Konferencija Šėtos kultūros namuose

Maloniai kviečiame dalyvauti ir savo nuoširdžiomis maldomis padėti paspartinti kanonizacijos procesą.

Organizatoriai

Kontaktai
+370 69040435 Aušra
ausra.valeviciene@gmail.com  
ryliskiene@gmail.com

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt