Kovo 21 d. konferencija Evangelija tūkstantmetei Lietuva „su jėga ir Šventąja Dvasia“ Kaune
 
 

Pristatymas PDF

ATSINAUJINIMO ŠVENTOJOJE DVASIOJE KONFERENCIJA

Evangelija tūkstantmetei Lietuvai
„su jėga ir Šventąja Dvasia“ (plg. 1 Tes 1,5)

2009 m. kovo 21 d., šeštadienį
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Kaunas, Papilio g. 5

Kviečiame Atsinaujinimo maldos grupes, bendruomenes ir visus, trokštančius atnaujinti Evangelijos skelbimo įkarštį

10.00 Šlovinimas, malda

10.45 I konferencija EVANGELIZACIJA ŠIANDIEN – PASIRINKIMAS AR IŠŠŪKIS?

11.45 Pertrauka

12.00 II konferencija „EVANGELIJA NEATĖJO PAS JUS VIEN TIK ŽODŽIAIS, BET SU JĖGA IR ŠVENTĄJA DVASIA“ (1 Tes 1, 5)

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Šlovinimas, malda

15.15 III konferencija SEKMINIŲ PATIRTIS ŠIANDIEN
      Malda, prašant Šventosios Dvasios išliejimo ir dovanų

16.45 Pasirengimas šv. Mišioms

17.00 Eucharistijos šventimas Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.
      Šv. Mišias aukos arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

 Konferencijos svečiai prelegentai

PETER IR MICHELLE MORAN susituokė prieš 28 metus. Kaip jauna pora įsitraukė į jaunimo tarnystę Pietų Anglijos vyskupijos jaunimo centre. Vėliau Michelle studijavo Londono universitete, kur 1981 m. įgijo religinių studijų ir sociologijos bakalauro laipsnį. Peter ilgus metus dirbo valstybinėje Britanijos telekomunikacijos tarnyboje. Peter ir Michelle yra vieni iš
evangelizacinės katalikų bendruomenųs „Sion“ steigėjų. Nuo 1985 m. jie abu darbuojasi Bažnyčioje.

Michelle tarnauja Bažnyčioje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Ji yra dviejų knygų apie evangelizaciją autorė, taip pat dažnai rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams. 1998 m. Michelle įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį Kembridžo Teologijos fakultete. Jos magistrinio darbo tema – „Vadovavimas ir tarnystė katalikų parapijose“. 2006 m.
Michelle buvo išrinkta ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services – pažodžiui
„Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos“) prezidente. 2007 m. popiežius Benediktas
XVI ją įtraukė į Popiežiškąją pasauliečių reikalų tarybą.

Peter Oksfordo koledže įgijo mokslinį teologijos laipsnį ir jau daugelį metų dirba „Sion“ bendruomenėje
sielovados srityje. Taip pat aktyviai tarnauja įvairiose Jungtinės Karalystės parapijose evangelizacijos bei
sielovados srityse. Peter yra muzikantas ir šlovinimo vadovas.

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt