Sausio 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos II suvažiavimas Marijampolėje, sausio 27 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas
 
 

Palaimintasis Jurgis Matulaitis siekė „...visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti...“ (Užrašai, 15. X. 1910).

Šiais metais sukanka šimtas metų, kai Palaimintasis atnaujino Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Marijonų vienuoliją (1909–2009). Todėl, švęsdami šią dieną, mintimis ir malda ypač jungiamės su tėvais Marijonais, kurie, dėkodami Dievui už šią malonę savo Vienuolijai, sausio 25 d. šiuos metus paskelbs jubiliejiniais.

Sausio 25 d., sekmadienis

KVIEČIAME Į
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS II-ĄJĮ SUVAŽIAVIMĄ

Kviečiami visi, pažįstantys ir mylintys Palaimintąjį ar norintys geriau su Juo susipažinti!

Programoje:

10.00 – Paskaita Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2
Tema: „Visko galime pasiekti malda“ (pal. Jurgis, De Oratione). Užtarimo maldos prasmė
Kalbės: Kun. Jan. Biletskiy MIC, Ukraina

11.00 – Užtarimo malda

12.00 – Šv. Mišios Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

13.30 – Susitikimas Marijampolės dramos teatre
Agapė 
Pal. J. Matulaičio draugija - bendravimas, dalinimasis, liudijimas, šventimas 
Marijampolės 6 vid. m-klos moksleivių spektakliukas „Alyvinė obelis“; vad. Nijolė Puodžiūnienė, rež. Aurimas Galianovas

15.30 – Į namus – su Palaimintojo Jurgio džiaugsmu.

Sausio 27 d., antradienis

Šventinė liturgija

12.00 – Šv. Mišios Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje kartu su vyskupais

Marijos vargdienių seserys
Tėvai Marijonai
Pal. J. Matulaičio draugijos taryba

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt