Sausio 24 d. Ekumeninė konferencija šv. Pauliaus metams paminėti Vilniuje
 
 

lankstukas DOC
plakatas DOC

„Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo,
ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!“ (šv. Paulius)

2009 m. sausio 24 d. 

Ekumeninė konferencija šv. Pauliaus metams paminėti

Vilnius, Bernardinų bažnyčia

KOFERENCIJOS PROGRAMA

11.00 – Muzikinė meditacija

11.05 – Vilniaus Arkivyskupo metropolito, Jo Eminencijos kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimo žodis

11.15 – Tema „Fariziejiškasis Paulius”.
Pranešėjas Kun. Remigijus Šemeklis, Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos narys, teologijos magistras, Klaipėdos universiteto HMF Teologijos katedros dėstytojas

12.00 – Malda ir muzikinė meditacija

12.15 – Tema „Fariziejus krizėje. Detalės iš apaštalo Pauliaus paveikslo”.
Pranešėja VPU Katalikų tikybos katedros vedėja, teologijos daktarė Ingrida Gudauskienė

13.00 – Agapė

14.30 – Malda ir muzikinė meditacija

14.45 – Tema „Apaštalas Paulius Rytų Bažnyčios liturginėje tradicijoje”.
Pranešėjas Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno kunigas, t. Vitalijus Karimovas

15.30 – Malda ir muzikinė meditacija

15.45 – Tema „Pauliaus malonės teologija”.
Pranešėjas Krikščionių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius, teologijos magistras Giedrius Saulytis

16.25 – Muzikinė meditacija

Muzikinės meditacijos – Petras Vyšniauskas (saksofonas) ir Eugenijus Kanevičius (kontrabosas).

KVIEČIAME DALYVAUTI !

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt