Lapkričio 21-22 d. IV Lietuvos jaunimo sielovados forumas „Jaunimas ir Evangelija: tikėjimo perdavimo kelias“ (registracija iki lapkričio 14 d.)
 
 

 

Jaunimo sielovados forumas 2008

Jaunimas ir Evangelija: tikėjimo perdavimo kelias

Lapkričio 21–22 d., Vilnius, Domus Maria

Jau ketvirtą kartą Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba ruošia Jaunimo sielovados forumą. Jis skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams Lietuvoje ir vyksta kartą metuose.

Jaunimo sielovados forumo tikslai:

 • Aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas. 
 • Vykdyti informacijos bei patirties mainus. 
 • Analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas. 
 • Ieškoti naujų veikimo būdų, galimybių. 
 • Padėkoti dirbantiems Bažnyčios vardu su jaunimu, sustiprinti tolimesnei tarnystei.

Po praėjusio Jaunimo sielovados forumo, vykusio 2007 m. rudenį Kaune, atsižvelgiant į dalyvių išsakytus pageidavimus, šiems metams suformulavome temą „Jaunimas ir Evangelija: tikėjimo perdavimo kelias“.

Pagal išsakytus dalyvių pageidavimus, programą suplanavome taip, kad pagrindinis akcentas būtų darbas teminėse grupėse. Dalyviai nori gilintis į aktualias, pasirenkamas temas, plačiau išdiskutuoti rūpimus klausimus, dalintis patirtimi. Tuo džiaugiamės, nes tai ir yra forumo esmė.

Šio forumo dalyviai galės sudalyvauti dvejose darbo grupėse, pasirinkdami skirtingą kasdien.

Darbo grupių temos ir prelegentai:

 • Pagalba atrasti savąjį pašaukimą – s. Benedikta Rollin RA
 • Liturgijos pažinimas ir tradicijos perdavimas, sakramentų priėmimas – s. Emanuelė Petrašūn CSSE 
 • Skelbimas ir susitikimas su Žodžiu – Taize broliai 
 •  Reevangelizacija – br. Paulius Vaineikis OFM 
 •  Koks Jėzus Kristus galėtų būti skelbiamas jaunimui? – s. Fausta Rasa Palaimaitė SF 
 •  Skelbimas jaunam žmogui liudijimu: kaip? – kun. Petras Pich Aguilera, Opus Dei prelatūra, Kun. Domingo Avellaneda IVE 
 •  Jauno žmogaus asmeninis palydėjimas– s. Bernadeta Malickaitė SJE, GyvenimoTikėjimo Institutas, Taize broliai 
 •  Įsitraukimas į bendruomenę (grupės subūrimas, bendruomeniškas gyvenimas) – Tiberiados broliai 
 •  Įsitraukimas į apaštalavimą – br. Juozapas Marija Žukauskas OFM 
 •  Įsitraukimas į tarnavimą– Pasiruošimo piligrimystei centras

Į forumo temą įves sesuo Fausta Palaimaitė SF, pradžioje aptardama jaunimo sielovados gaires. Antrąją forumo dieną savo įžvalgomis dalinsis broliai Rob ir Jean Marie iš Taize bendruomenės ir pristatys artėjantį tarptautinį susitikimą Vilniuje.

Kviečiame dalyvauti visus jaunimo sielovados bendradarbius – grupių vadoves ir vadovus, sielovadininkus, globėjus, palydėtojus. Registruokitės jau dabar! Registracija vyksta iki lapkričio 14 dienos.


FORUMO PROGRAMA

Penktadienis
10.00 Registracija, kava
10.30 Šlovinimas, liudijimai
11.00 Malda, sveikinimo kalba, programos pristatymas
11.15 Įvadas – situacijos analizė (s. Fausta Rasa Palaimaitė SF)
12.05 Grupių pristatymas, registracija, pasidalinimas į grupes
13.00 Pietų pertrauka
14.30 Darbas grupėse: paskaita, klausimai, diskusija
17.30 Šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje
18.30 Vakarienė Domus Maria
19.30 Programa – pasidalinimas apie Pasaulio jaunimo dienas 2008

Šeštadienis
8.30 Gailestingumo šventovėje
9.30 Kava, registracija II
9.45 Pradžia – bendras įvadas (br. Rob ir br. Jean Marie, Taize bendruomenė)
10.30 Darbas grupėse II
12.30 Pabaiga darbo grupėse, kava
13.00 Apibendrinimas, naujų projektų pristatymas, padėka

REGISRACIJA iki LAPKRIČIO 14 dienos savo vyskupijos jaunimo centre:
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras, telf./faks. 8 346 60099, jaunimo.c@ks.lcn.lt  
Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, tel. 8 37 322578, jaunimo.c@kn.lcn.lt  
Panevėžio vyskupijos jaunimo centras, tel. 8 45 507794, pvjc@takas.lt  
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras, tel. 8 41 427263, svjc@takas.lt  
Telšių vyskupijos jaunimo centras, tel. 8 444 60722, tvjc@andernetas.lt  
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, tel. 8 343 92891, jaunimo.c@vk.lcn.lt
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, tel. 8 5 2621408, vajc@takas.lt  

Lietuvos jaunimo pastoracijos centras
, tel. 8 5 2120983, ltjpc@yahoo.com  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt