Katalikų maldos grandinė už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje: Lietuvoje bus bus meldžiamasi šį šeštadienį, kovo 6 d.
 
 

Europos Tarybai priklausančių šalių-narių vyskupų konferencijų Taryba (CCEE) šiemet Gavėnios metu organizuoja maldos už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje grandinę: kiekviena Tarybos šalis-narė nustatytą dieną meldžiasi už viso Senojo žemyno pandemijos aukas, o maldos grandinę užbaigia CCEE generalinis sekretoriatas Sankt Galene (Šveicarijoje).

Lietuvoje vyskupai kviečia tikinčiuosius jungtis į šią kontinentinę maldos grandinę ir melstis už mirusiuosius nuo COVID-19 Europoje šeštadienį, kovo 6 d.

Iš LVK posėdžio (2021 m. vasario 22–24 d.) protokolo

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt