Stasio Šalkauskio kolegija kviečia studijuoti
 
 

STASIO ŠALKAUSKIO KOLEGIJA
(buvusi Religijos studijų kolegija)
valstybinė aukštoji mokykla


Tai aukštoji mokykla – atvira visiems, pasirengusiems įgyti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, gauti mokytojo kvalifikaciją ir galimybę dirbti katalikų religinio švietimo srityje tiek valstybinėse mokyklose, tiek religinėse organizacijose.

Mes rengiame tikybos mokytojus ir parapijos katechetus, savo kvalifikacija atitinkančius šiuolaikiniam pedagogui keliamus reikalavimus:
· Aukštą bendravimo kultūrą, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis;
· Gerą filosofinį-teologinį ir pedagoginį-psichologinį pasirengimą;
· Gebėjimą vadovauti vaikų ir jaunimo katalikiškoms organizacijoms, ugdant vaikus ir suaugusius parapijos bendruomenėse.

Studijos – neakivaizdinės, paskaitos vyksta kas antrą penktadienį, šeštadienį. Studijų trukmė 4 metai. 50 % geriausiai besimokančių studentų studijos nemokamos, kitiems dalinis studijų mokestis – 1040 Lt metams. Asmenys, jau turintys aukštąjį išsilavinimą, moka visą studijų kainą – 1500 Lt metams.

Kolegija taip pat sudaro sąlygas studijuoti pagal individualiąją studijų programą asmenims, baigusiems Kauno aukštesniąją katechetų mokyklą ar kitas giminingas aukštojo mokslo studijų programas (edukologija, pedagogika, katalikų teologija, religijos mokslai).

Studentų priėmimas:
· Studijuoti priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys;
· Dokumentai priimami nuo 2007 m. liepos 2 d. iki rugpjūčio 24 d.

Stojantieji konsultuojami antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val. Išsamesnė informacija tel. 8 37 320641

Papilio g. 5
LT-44275 Kaunas,
Tel./faks. (8-37) 320641,
El. paštas: kolegija@ssk.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt