Sausio 1 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą už taiką Kaune ir Šiauliuose
 
 

 

2016 m. sausio 1 d., Dievo Gimdytojos iškilmės ir Maldų už taiką dieną,
pirmąjį mėnesio penktadienį,

Maldos ir budėjimo vakaras

Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje KAUNE ir

Šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje ŠIAULIUOSE


Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia prasmingai pradėti Naujuosius Metus kartu su broliais pranciškonais ir tėvais jėzuitais.

Melsimės atsiteisimo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai už savo ir visų žmonių nuodėmes intencija, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje ir Sirijoje, pavesime Dievui visus pašvęstuosius brolius ir seseris.

17.30 Vakarinė liturginė valanda. Galimybė Susitaikinimo sakramentui

18.00 Šv. Mišios

18.45 Švč. Sakramento adoracija. Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei.
Užtarimo pamaldos (Šiauliuose).
           

 Visi esate kviečiami dalyvauti! 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt