Birželio 2-3 d. Tarptautinė konferencija Vilniuje „Mokymo įstaigų dalyvavimas Katalikų Bažnyčios misijoje: Katalikiškojo identiteto formavimo ir puoselėjimo aktualijos Lietuvos mokyklose“ (registracija iki gegužės 28 d.)
 
 

VILNIAUS AKADEMINĖS SIELOVADOS CENTRAS

Tarptautinė mokslinė konferencija

Mokymo įstaigų dalyvavimas Katalikų Bažnyčios misijoje:
Katalikiškojo identiteto formavimo ir puoselėjimo aktualijos
Lietuvos mokyklose

 2007 m.  birželio 2-3 d.

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos aktų salėje
Didžioji g. 32, LT-01128 Vilnius (Įėjimas iš Augustijonų gatvės)

Kviečiame registruotis į konferenciją iki gegužės 28 dienos


Registracijos mokestis: 10 lt. (su pietumis); 5 lt (be pietų).
Jei reikalingas pažymėjimas, kad dalyvavote konferencijoje, prašome tai paminėti registruojantis.

 

Programa

Birželio  2 d.,  šeštadienis

10.00 – 10.30 Dalyvių registravimas

10.30 – 10.45 VASC vadovas kun. S. Kazėnas SJ: sveikinimo žodis

10.45 – 11.00 Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje J.E. arkivysk. dr. Stephen Zurbriggen:
Sveikinimo žodis, trumpa konferencijos apžvalga

11.00 – 12.00 Prof. habil. dr. Herman Lombaerts (Belgijos Lioveno universitetas):
Katalikiškų mokyklų vieta demokratinėje Europos Sąjungoje: istorinė perspektyva.
· Švietimas kaip svarbiausioji katalikiškų mokyklų misijos dalis;
· Krikščioniškų/katalikiškų mokyklų įsteigimas nepriklausomose Europos šalyse 16-17 a.;
· Konfliktas valstybei atsiskyrus nuo bažnyčios; politinių susitarimų pasekmės mokykloms;
· Katalikiškų mokyklų vaidmens pokyčiai demokratinėje visuomenėje.

12.00 – 12.15 Kavos pertrauka

12.15 – 13.15 Dr. Elzbieta Osewska (Lenkijos Liublino ir Varšuvos universitetai),
prof. Jozef Stala (PAT – Tarnow popiežiškoji Teologijos Akademija):
Katalikiškos mokyklos Lenkijoje

13.15 – 13.45 Diskusijos: Prof. habil. dr. Herman Lombaerts, dr. Elzbieta Osewska

13.45 – 15.00 Pietūs

15.00 – 15.30 Kęstutis Brilius MIC (Panevėžio Marijonų sielovados centras):
Šeimos bendravimas dabartinių technologijų visuomenėje.

15.30 – 16.30 Prof. habil. dr. Herman Lombaerts:
Vadovavimas ir vadyba katalikiškose mokyklose šiandienos kontekste.
· Standartizuotas mokyklų modelis Vakarų visuomenėje;
· Istorinių pokyčių reikšmė katalikiškoms mokykloms: iš vyskupijos/parapijos į pasaulietines;
· Vadovavimo ir vadybos sisteminis vertinimas;
· Katalikiškų mokyklų vadovavimo ir vadybos visuomeninė svarba.

16.30 – 16.45 Kavos pertrauka

16.45 – 17.15 Kun. A. Gudaitis SJ:
Iššūkiai krikščioniškoms vertybėms katalikiškose mokyklose

17.15  - Diskusijos. Prof. habil. dr. Herman Lombaerts, dr. Elzbieta Osewska
ir kiti konferencijos pranešėjaiBirželio  3 d.,  sekmadienis

11.00 – 12.00 Eucharistijos šventimas. VU šv. Jonų bažnyčioje (šv. Jono 12)

12.00 – 12.45 Dr. Elzbieta Osewska (Lenkijos Liublino ir Varšuvos universitetai),
prof. Jozef Stala (PAT – Tarnow popiežiškoji Teologijos Akademija):
Religinis formavimas mokykloje

12.45 - Baigiamoji diskusija - VASC vadovas kun. S. Kazėnas SJ,
Prof. habil. dr. Herman Lombaerts, dr. Elzbieta Osewska.


**********************
Konferencijos organizatoriai ir atsakingi darbuotojai:

Vilniaus akademinės sielovados centras,
Vadovas kun. Stasys Kazėnas SJ,

Pavaduotoja ses. Lina Briliūtė SF
Mob. tel. 8 689 18 696
el. paštas: linabriliute@yahoo.com

Renata Brazionienė (VASC sekretorė)
Mob. tel. 8 699 31956
Tel. 8 5 2121715
el. paštas: renatukas@i-net.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt