Spalio mėn. Vilniuje ir Klaipėdoje pradedamos burti Samuelio grupės
 
 

VIEŠPATS atėjo ir pašaukė: „Samueli! Samueli!“ Samuelis atsakė: „Kalbėk, nes tavo tarnas klauso“.
(plg. 1 Sam 3, 10)

Kviečiame į Samuelio grupes Vilniuje ir Klaipėdoje

2014 m. lapkričio 30 d. Popiežius Pranciškus paskelbs 2015-uosius Pašvęstojo gyvenimo metais. Tai proga visiems krikščionims įsigilinti į sekimo Kristumi esmę ir prasmę.

Vilniaus arkivyskupijoje ir Klaipėdoje buriamos Samuelio grupės, skirtos vienišiems jauniems ir suaugusiems žmonėms (18–30 m. amžiaus), kuriems rūpi suprasti, kur Dievas juos kviečia.

Tokias grupeles 1989 m. Italijoje pradėjo kurti kardinolas Martini, vėliau jos pasklido po įvairias šalis.

Samuelio grupės narius lydės skirtingų vyrų ir moterų vienuolijų atstovai, kunigai, pasauliečiai, trokštantys padėti jaunam žmogui gilinti tikėjimą, labiau pažinti Dievą ir per Šventojo Rašto skaitymą, maldą, pasidalinimus bei asmeninį palydėjimą palaipsniui suprasti tikrąjį Dievo kvietimą.

Kviečiame Tave, jei:

  • dar nesi supratęs/-tusi savo gyvenimo tikslo, 
  • trokšti atrasti tikėjimo Jėzumi grožį, 
  • ieškai intensyvesnio dvasinio gyvenimo, 
  •  pradedi sužadėtinių gyvenimą, 
  •  vykdai tarnystes įvairiose katechezių, karitatyvinėse grupėse, 
  •  sprendi apie galimybę metus laiko atlikti savanorystę kurioje nors socialinėje srityje, 
  •  priklausai įvairioms bažnytinėms grupėms ar asociacijoms, 
  •  rimtai mąstai apie dvasinį pašaukimą.

Susitikimai vyks vieną kartą per mėnesį.

KLAIPĖDOJE pirmasis susitikimas 2014 m. spalio 11 d. PLAKATAS
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4)
Registracija iki spalio 9 d., tel. 8 645 85642, greta.minoritas@gmail.com  

VILNIUJE pirmasis susitikimas 2014 m. spalio 12 d. 15 val. PLAKATAS
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji 36 A)
Registracija iki spalio 5 d., tel. 8 643 03866 arba samueliogrupe@gmail.com  
www.facebook.com/samueliogrupe  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt