Spalio 6–10 d. Gerojo samariečio bendruomenė kviečia į seminarą „Vidinių sužeidimų gydymo tarnystė“
 
 

GEROJO SAMARIEČIO BENDRUOMENĖ KVIEČIA Į SEMINARĄ

VIDINIŲ SUŽEIDIMŲ GYDYMO TARNYSTĖ

Šis seminaras skiriamas tiems, kurie per savo darbą, tarnystę ar apaštalavimą sutinka žmonių, kenčiančių dėl vidinių sužeidimų, ir nori geriau juos suprasti bei psichologiškai ir dvasiškai jiems padėti. Jis gali būti ypač naudingas ugdytojams, kunigams, ligoninių kapelionams, Caritas darbuotojams ir savanoriams, psichoterapeutams bei dvasiniams palydėtojams.

Seminarą ves Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai. Gerojo Samariečio Bendruomenė yra tarptautinė, ekumeninė, ignaciško dvasingumo bendrija, įkurta T. Eduard‘o Gueydan, sj. Lietuvoje jai priklauso kelias dešimtis narių – kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių bei pasauliečių. Pagrindinė GSB veikla yra vesti vidinio išgydymo „Mylėti ir Atleisti“ rekolekcijas: per šias rekolekcijas sužeisti žmonės yra kviečiami leisti Kristaus gailestingumui persmelkti juos ir, remiantis anamnezės darbu, sąmoningai atleisti visiems žmonėms, kurie juos sužalojo. Šis iš pradžių atrodantis neįmanomas atleidimas gydo ir išlaisvina.

Seminaro lektoriai – Gerojo Samariečio Bendruomenės nariai iš Prancūzijos: Thierry ir Marie Joëlle Hussenot.

Seminaras vyks Aušros Vartų Marijos ir Tereselės vienuolyne, Krikštėnai, Ukmergės raj.

Pradžia: 2014 m. spalio 6 d. 9 val.
Pabaiga: 2014m. spalio 10 d. 17 val.

Kaina: 400 litų (bet tai neturi būti kliūtis dalyvavimui)

Registracija: Ses. Rozana, mob. 8 686 59728, rgraulich@gmail.com

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt