Rugpiūčio 17 d. Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejaus minėjimas
 
 

1614 metais LDK vėliavininkas bei Žemaičių žemės teisėjas A. Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą apie ketinimą funduoti vienuolyną Tytuvėnuose. A. Valavičius norėjo proporcingo, elegantiško, bet nedidelio vienuolyno dvylikai vienuolių ir bažnyčios, kurioje numatė savo šeimos muzoliejų. Todėl šiandien po 400 metų Tytuvėnų miestelio centre visus mus pasitinka didžiulis istorijos, architektūros ir dailės paminklų lobynas Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis. Vienas įdomiausių ir didžiausių sakralinės architektūros kompleksų Lietuvoje. Visi kartu didžiuokimės ir grožėkimės unikaliu XVII-XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros gotikos, renesanso ir barokų stilių dermės kompleksu.
Todėl nuoširdžiai kviečiame 2014 m. rugpjūčio 17 d. 12.00 val. prisijungti prie ypač svarbaus ir reikšmingo įvykio Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio 400 metų jubiliejaus paminėjimo.

RENGINIO PROGRAMA

12.00 val. Šv. Mišios (Šv. Mišias aukoja jo Ekselencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kiti vyskupai. Šv. Mišių metu bus atidengtas ir pašventas naujasis bažnyčios altorius).

13.30 val. Knygos ,,Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas 400 metų’’ pristatymas Tytuvėnų Švč. M. M. Angelų Karalienės bažnyčioje.

15.00 val. Koncertas Tytuvėnų Švč. M. M. Angelų Karalienės bažnyčioje su Virgilijumi Noreika ir Viktorija Kazakevičiūte ,,Istoriniams vargonams 250 metų’’.

16.00 val. Koncertas Tytuvėnų Švč. M. M. Angelų Karalienės bažnyčioje ,,Kad laimė lietųsi ant jūsų’’.

Renginys nemokamas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt