Liepos 16–17 d. tarptautinės Degančio krūmo brolijos misija: Šiluvoje nakties vigilija Bažnyčios Lietuvoje intencija ir susitikimas Kaune
 
 

Jau eilę metų Degančio krūmo brolijos atstovai iš įvairių šalių susiburia kartu tarptautinei užtarimo piligrimystei už konkrečioje šalyje esančią Bažnyčią.

Šių metų liepos mėnesį jie atvyksta į Lietuvą ir Lenkiją.

Piligrimų grupė praves naktinę adoraciją, kad pas Dangiškąjį Tėvą užtartų, melstų išgydymo ir jubiliejinio palaiminimo Lietuvos žmonėms ir Bažnyčiai. Visi Lietuvos žmonės ir visos grupės yra kviečiami kartu susiburti ir melsti, kad Šventoji Dvasia nužengtų, išgydytų ir atnaujintų šiuos žmones ir šią šalį savo Dieviškąja liepsna.

Negalinčius atvykti į nakties vigiliją brolijos piligrimai kviečia vienytis maldoje.

MISIJŲ PROGRAMA (2014 m.)

  • Liepos 16 d. 20 val. Šiluvos Bazilikoje prasidės tarptautinės Degančio krūmo brolijos organizuojama nakties vigilija Bažnyčios Lietuvoje intencija.
    Šv. Mišias 16 d. vakarą tarp 20 ir 24 val. aukos vyskupas K. Kėvalas.
    Nakties vigilijos užbaigimo Šv. Mišios bus 17 d. rytą 8 val.
    Visą naktį Bazilikoje tęsis šlovinimo ir užtarimo malda už Bažnyčią Lietuvoje.
  • Liepos 17 d. 18 val. Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Šv. Mišios ir susitikimas su tarptautinės Degančio krūmo brolijos įkūrėja s. Stefen, pranciškone misioniere iš JAV.

APIE BROLIJĄ

Sesuo Stefen yra keliaujanti vienuolė pranciškonė misionierė gimusi JAV. Viešpats ją pašaukė 1982 metais įkurti tarptautinę apaštalavimo ir užtarimo už Bažnyčią misiją, pavadintą Degančio krūmo brolija (Fellowship of the Burning Bush – FBB).

Šios brolijos šakos yra įsikūrę įvairiose Bažnyčios vyskupijose visame pasaulyje kaip tikinčiųjų asociacijos. Brolijos nariai artimai bendradarbiauja su vietos ordinarais ir dvasininkija, tarnaudami Dievo tautai Bažnyčioje savo šalyse kaip Dievo Meilės misionieriai per užtarimo maldą. Jie renkasi mažose grupelėse užtarimo maldai ir remia įvairius užtarimo renginius (tokius kaip nakties vigilijos). Jie kviečia visas Bažnyčios grupes jungtis kartu ir šlovinti Viešpatį Jėzų bei užtarti daugybę Šventosios Dvasios apraiškų visoje Katalikų Bažnyčioje.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt