Balandžio 24–27 d. renginiai popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga
 
 

(Renginių sąrašas pildomas)

LIETUVOS NACIONALINĖ TELEVIZIJA (LRT televizija)

Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 d.
11.00–14.30 val.
popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacija. TiesIoginė transliacija iš Vatikano.
14.30–15.00 val. filmas „Žolinių vainikas Pivašiūnuose“ apie Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą, vainikuotą popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis (filmą sukūrė Dalius Ramanauskas 2013 metais, paveikslo vainikavimo 25 metų proga).

VILNIUS

Balandžio 25 d. 15 val. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras kviečia į renginį, skirtą šv. Jonui Pauliui II.
Dar kartą prisiminsime šventojo kelionę Lietuvoje, pasidalinsime mintimis, kokią įtaką ši neeilinė asmenybė paliko mūsų gyvenime. Šventėje Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gimnazistai atliks meninę programą. Savo mintimis dalinsis dr. Alma Stasiulevičiūtė, mons. teol. mgr. Jan Kasiukevič, kun. Aušvydas Belickas, s. Aldona Dalgėdaitė CC. Šventė vyks Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro Didžiojoje salėje. Registracija tel. 2 12 50 77, mob. 8 670 21 492, el. p. katechetikoscentras@gmail.com

Balandžio 26 d. 80-ųjų Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo metinių proga Gailestingojo Jėzaus broliai (Šv. Stepono g. 37, Vilnius) kviečia dalyvauti budėjime Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse. Budėjimas skirtas jaunimui, bet pakviesti yra visi. Prašome užsiregistruoti adresu gjbroliai@gmail.com. Budėjimo pradžia 14.30 val.

Balandžio 24 – gegužės 6 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios šventoriuje (Maironio g. 10, Vilnius), veiks paroda „Eugeniusz Kazimirowski. Vilnius–Balstogė“, skirta Jono Pauliaus II kanonizacijai ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ nutapymo 80-osioms metinėms. Parodos atidarymas bus pradėtas balandžio 24 d. 18 val. Šv. Mišiomis Bernardinų bažnyčioje.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 27 d., 10 val. Šv. Jono Teologo vienuolyne vyks paskaita: „Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas, Viešpatie!“ (Br. J. Chrizostomas). 11.30 val. vyks Dievo Gailestingumo Šv. Mišios. Po šv. Mišių kviečiame į Jono Pauliaus II salę, kur žiūrėsime Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizavimo Mišių transliaciją iš Vatikano.

KAUNAS

Balandžio 26–27 d. naujai įkurta Kauno Jono Pauliaus II parapija kviečia drauge švęsti (Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje, Baltų pr. 103, aktų salė). Pradžia: šeštadienį, 12 val. šv. Mišios, po jų – 13 val. Kūrybinė kompozicija ir apdovanojimai, Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių pranešimai apie Jono Pauliaus II gyvenimo spindesį. Sekmadienį, 9.30 val. šv. Mišios. Po jų bendras iškilmių iš Vatikano tiesioginės TV transliacijos žiūrėjimas. Po to – vaišės.  

Balandžio 27 d. 12 val. iškilmingos šv. Mišios Kauno arkikatedroje minint šį reikšmingą visai Bažnyčiai įvykį. Bus suteikiamas palaiminimas Jono Pauliaus II relikvija, kuri yra išstatyta gerbimui būsimam šventajam dedikuotame altoriuje. 

Balandžio 27 d. 15 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vyks konferencija popiežiaus Jono Pauliaus kanonizacijos proga. Ją praves mons. Adolfas Grušas. Po konferencijos iškilmingos šv. Mišios prie šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvijos, kurioms vadovaus prel. Vytautas S. Vaičiūnas OFS.

KLAIPĖDA

Balandžio 27 d. (sekmadienį) po Sumos šv. Mišių Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) kviečiame pasiklausyti Jono Pauliaus II novelės „Priešais juvelyro parduotuvę“ ištraukų skaitymų. Novelės ištraukas skaitys aktorė Nijolė Sabulytė, fleita gros Gabija Kochanskytė.

KREKENAVA

II Velykų sekmadienį, balandžio 27 d., popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju proga, Krekenavos mažojoje bazilikoje 12 val. šv. Mišiose bus atidengtas šventojo paveikslas, kuris vėliau bus patalpintas viename iš šoninių altorių. Kviečiame dalyvauti ir apgaubti šį paveikslą savo malda.

LENTVARIS
Gailestingumo Sekmadienio išvakarėse, balandžio 26 d., Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje po 18 val. šv. Mišių vyks budėjimas, ruošiantis pal. popiežiaus Jono XXIII ir pal. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimui šventaisiais (lietuvių ir lenkų kalbomis). Apie 20.30 val. vyks Šviesos procesija su žvakėmis.

ŠAKIAI

Balandžio 27 d., Atvelykio ir Dievo Gailestingumo sekmadienį bei šv. Jurgio atlaidų ir popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju proga, Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose bus palaimintas šventojo paveikslas, kuris vėliau bus pakabintas šoninėje šv. Jurgio koplyčiojE. Prie paveikslo liepsnos ugnis, parvežta iš Krokuvos – Dievo malonės ir gailestingumo simbolis. Kviečiame dalyvauti ir apgaubti šį paveikslą savo malda bei prisidegti gailestingumo ugnelę ir parsinešti į namus.

ŠALČININKAI

Balandžio 27 d. Atvelykio sekmadienį Šalčininkuose vyks Poetinis muzikinis spektaklis NON OMNIS MORIAR, skirtas Jonui Pauliui II ir jo kūrybai (lenkų k.), kuris prasidės po 17 val. Šv. Mišių Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro bažnyčioje.

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt