VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2008 m.
XXIII Pasaulio jaunimo diena – Šauktis pasauliui Naujų Sekminių
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 16-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2008 m. vasario 11 d.)
Pranešimas spaudai: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2008 m. GAVĖNIOS PROGA
Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
Šeima remiama tik Lietuvoje? (iš Vatikano radijo)
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Rengiamės Pasaulio jaunimo dienoms 2008. Pasiruošimo programa jaunimo grupėms „Pakeliui su Šventąja Dvasia“. Kovo mėn. tema – TVIRTUMAS
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2007 m.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2008 m. sausio 1 d.)
Kviečiame įsitraukti į Adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Kun. Robertas Grigas. Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui
Lapkričio 11-18 d. Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXIII Pasaulinės jaunimo dienos proga (Sidnėjus, 2008 m.)
Prasidėjo pasirengimas Pasaulio jaunimo dienoms 2008
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
LR Seime buvo priimta Valstybinės šeimos politikos koncepcija. TYRIMAI APIE SANTUOKĄ
Medžiaga sekmadienio vaikų liturgijai
Pasirodė Katalikų Bažnyčios katekizmo SANTRAUKA lietuvių kalba
Gyvenimo ir tikėjimo instituto 2007-2008 mokslo metų kursų ir rekolekcijų programa
Panevėžio vyskupijos kurijos kreipimasis dėl aukų nukentėjusios nuo gaisro Naujamiesčio bažnyčios atstatymui
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Apaštališkasis laiškas „motu proprio datae“ SUMMORUM PONTIFICUM
Popiežiaus Benedikto XVI laiškas vyskupams apaštališkojo laiško „motu proprio datae“ SUMMORUM PONTIFICUM paskelbimo proga
Rugpjūčio 11–18 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose
Liepos 1-12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
Ses. Benedikta ROLLIN RA. „Kai sielą paliečia Dievas“ 
Pal. Marijos Eugenijos kanonizacija Romoje š. m. birželio 3 d.
2007 m. VASAROS STOVYKLOS ir pan.
Gegužės 18 – liepos 1 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijos Lietuvoje (su papildytais fotoreportažais)
Krikščioniškųjų judėjimų ir bendruomenių BROLYBĖS TINKLAS EUROPOJE: Baltijos kongresas gegužės 19 d. Vilniuje
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 41-osios Pasaulinės komunikavimo dienos proga
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2007 m. balandžio 29 d.) proga
2007 m. Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ Vilniuje, Kaune, Birštone, Alytuje ir Utenoje tvarkaraštis
VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2007 m.
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio MATULAIČIO (1871 04 13 – 1927 01 27, pal. 1987 06 28) kanonizacijos procesas
Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXII Pasaulinės jaunimo dienos proga (2007 m. balandžio 1 d., Verbų sekmadienis)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2007 m. gavėnios proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
Romualdas Dulskis. Meilės daina naktyje (Artuma)
Minime Pasaulio ligonių dieną (vasario 11 d.)
Minime PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENĄ (vasario 2–3 d.)
Sausio 18–25 d. MELDŽIAME KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS. Ekumeninės pamaldos ir pan.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2007 m. sausio 1 d.) proga
JĖZUS ir jo gimimas. Istoriniai šaltiniai ar pamaldžios legendos?
Kard. Joseph Ratzinger. „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine“
KALĖDINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2006 m.
Aktyviau renkimės Lietuvos jaunimo dienoms 
IX katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Kaune ir Birštone
ADVENTO RENGINIAI Vilniuje, Kaune, Birštone 2006 m. gruodį
Pasirodė 12-tasis ARTUMOS numeris
Lietuvos Caritas kviečia į pagalbos vargstantiems akciją „Gerumas mus vienija“
Šv. Jono brolių filosofijos ir teologijos paskaitų ciklas „Krikščioniškosios etikos pagrindų beieškant“
Susitikimai jaunimui Emausas
Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už tėvus ir motinas
Lapkričio 11-19 d. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Pas Viešpatį iškeliavo Monsinjoras Algirdas Turčinskas (1926–2006)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. Misijų sekmadienio proga
Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimas popiežiškosiomis karūnomis (spalio 7 d. – Jaunimo vakaras); mariologiniai kongresai ir ganytojiškas laiškas
Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2006 09 28)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Tikėjimas, protas ir universitetas. Prisiminimai ir apmąstymai Paskaita, skaityta per susitikimą su mokslo atstovais Regensburgo universiteto Didžiojoje auloje 2006 m. rugsėjo 12 d.)
Polemika tarp islamo ir krikščionybės: popiežiaus BENEDIKTO XVI kalba Regensburgo universitete ir jos atgarsiai
Atsinaujinimo dienos Kaune 2006/2007 m.m.
Gyvenimo ir tikėjimo instituto (GTI) 2006-2007 mokslo metų programa
Rugsėjo 8 d. Šiluvoje prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai (programa PDF)
Popiežiaus BENEDIKTO XVI laiškas bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimo 80-mečio proga (www.vatican.va)
Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams ad limina Apostolorum vizito metu
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui vizito ad limina metu
Lietuvos vyskupų vizitas ad limina 2006
Ad limina vizitų istorija
Kard. J. Ratzinger. Kasdienė duona ir eucharistinė duona. 
Meditacija Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės proga
Popiežius Benediktas XVI: „Tapkite geresnio pasaulio architektais“. Žinia Antrajam pasauliniam bažnytinių sąjūdžių ir bendruomenių kongresui (Roma, 2006 gegužės 31 – birželio 2)
2006 m. VASAROS STOVYKLOS ir pan. Atviri renginiai: kas, kur, kada ...
Švenčiame Visuomenės komunikavimo priemonių dieną
Regensburgo vyskupas Gerhard Ludwig Müller. Judo evangelija, gnosticizmas ir Bažnyčios tikėjimas
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 40-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
Meksikos Vyskupų Konferencijos dokumentas apie „Da Vinčio kodą“
Apie „Da Vinčio kodą“ ir „Antikodą"...
Parapijų atsinaujinimo programa ATGAIVINK Lietuvoje. Patirtis ir perspektyvos
Kun. dr. A. Jurevičius. Katedros svarba Bažnyčios gyvenime
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido knygą „Da Vinčio apgaulė“. Joje siekiama demaskuoti D. Browno romano „Da Vinčio kodas“ paskleistą melą.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 43-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2006 m. gegužės 7 d.) proga
Žurnalas vaikams „Bitutė“
Renginiai, skirti 2006 metų Gyvybės dienai
JAUNIMO DIENOS – pasaulio, Lietuvos , vyskupijų
2006 m. Velykiniai sveikinimai, žodžiai ir laiškai...
Jėzus ir trečioji diena. Prisikėlimas ir jo padariniai (ištraukos iš rengiamos spaudai C.P. Thiede knygos „JĖZUS. Tikėjimas, faktai“)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido pirmąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką DEUS CARITAS EST. Ieškokite katalikų knygynuose
Lietuvos jaunimo dienų 2007 m. himno konkurso nuostatai DOC
Kardinolas Joseph Ratzinger. Tiesa ir laisvė
Raniero Cantalamessa apie pasninkavimą
Popiežiaus Benedikto XVI žinia jaunuoliams XXI Pasaulinės jaunimo dienos (2006 m. balandžio 9 d.) proga
Universitetinė sielovada VI: Teologijos vaidmuo universitetinėje kultūroje. Baigiame kun. doc. dr. Arvydo Ramono apybraižų ciklą apie universitetinei sielovadai keliamus tikslus.
Universitetinė sielovada V: Teologija kaip mokslas.
Ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM misijos Lietuvoje (2006 07 10-16)
Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada IV: Kapeliono ir koplyčios institucija Tęsiame kun. doc. dr. Arvydo Ramono  apybraižų ciklą apie universitetinei sielovadai keliamus tikslus.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. gavėnios proga
Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada III: Akademinės pastoracijos ugdymo uždaviniai.
Balandžio 17–23 d. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje renginių ciklas „VILNIUS – GAILESTINGUMO SOSTINĖ”. Plačiau DOC
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt