„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos SUTVIRTINIMO sakramentui skirtus leidinius jaunimui ir katechetams
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-10-30)
Popiežiaus PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Misionieriška Bažnyčia – gailestingumo liudytoja“
Lapkričio ARTUMOJE – du gailestingumo darbai: mirusį palaidoti ir melstis už gyvus bei mirusius
2016–2017 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Sveikinasi Rugsėjo-spalio BITUTĖ
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-09-25)
Rugsėjo 1 – spalio 4 d. Europos krikščioniškų Bažnyčių iniciatyva „Laikas, skirtas kūrinijai“. Popiežiaus Pranciškaus paraginimas
Rugsėjo ARTUMA – ką reiškia ligonį slaugyti ir įžeidimus atleisti?
Iki rugsėjo 1-osios pratęsiamas LJD 2017 logotipo konkursas
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: piligrimystė kaip ypatingas Gailestingumo jubiliejaus ženklas
2016 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-29)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-22)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-15)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-08)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos „BIBLIJĄ jaunimui“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 50-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Komunikavimas ir gailestingumas – vaisingas susitikimas“
Gegužės ARTUMA: ką reiškia nuogą aprengti ir nuliūdusį paguosti?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-01)
Prasidėjo LJD2017 logotipo (iki birželio 15 d.) ir himno (iki birželio 25 d.) konkursai
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-04-17)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-04-10)
2016 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Balandžio ARTUMA – kaip vandens trokštantiems...
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Atvelykio sekmadienį (2016-04-03)
TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA internetu iš Dievo Gailestingumo šventovės >
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2016-03-27)
Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams 2016“ PDF (iki balandžio 7 d.)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-20)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-13)
Prasmingas Velykų laukimas su „Bitute“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-06)
Kovo ARTUMA: pamokymų ar duonos alkstame labiau?
Ateinantį sekmadienį, kovo 6 d., meldžiamės už lietuvius pasaulyje. Arkiv. G. GRUŠO ir prel. E. PUTRIMO kreipimasis ir Visuotinė malda
Katalikų leidyklų ir pan. nauji leidiniai Vilniaus knygų mugėje vasario 25–28 d.
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-21)
Nauji atradimai 2016 m. sausio-vasario „Bitutėje“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-14)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. gavėnios proga „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13). Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Patikėti save gailestingajam Jėzui kaip Marija: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)“ (Vasario 11 d.)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-07)
Vasario ARTUMA: kodėl kažkam atleisti, kažko atsiprašyti?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-31)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-24)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-17)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (sausio 17-oji) „Migrantai ir pabėgėliai – iššūkis. Atsakas – gailestingumo Evangelija.“
2016 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės ekumeninių pamaldų tvarka ir biblinės meditacijos kiekvienai dienai DOC
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės taikos dienos (2016 m. sausio 1 d.) proga „Įveikti abejingumą ir laimėti taiką“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ pirmąjį Naujųjų metų sekmadienį (2016-01-03)
Sausio ARTUMA – kas tie ypatingosios malonės metai?
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
2016 – YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS
Gruodžio „Artuma“ – apie Dievo žodžio palaimą
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-12-06)
Gruodžio 1–31 d. Carito akcija „Gerumas mus vienija“
Advento rekolekcijos ir susitaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Lapkričio „Artuma“: Palaiminti jūs...
2015–2016 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 2015-ųjų metų Pasaulinės misijų dienos (2015 m. spalio 18 d.) proga
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-10-11)
Spalio ARTUMA: taika žodžiais ar darbais?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-09-20)
Rudens ir spalio BITUTĖ: ne visi pasaulio vaikai eis į mokyklą...
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais LAUDATO SI'. Ieškokite katalikų knygynuose.
Kun. Antanas Saulaitis SJ: Visų mūsų namai (ARTUMA)
Rugsėjo ARTUMA bando suprasti – kas tie palaiminti tyraširdžiai, kurie regės Dievą?
Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Popiežiaus PRANCIŠKAUS malda PDF
Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė MISERICORDIAE VULTUS dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo (2015-04-11)
Marga kaip vasara liepos – rugpjūčio BITUTĖ
Birželio 3 d. – rugsėjo 15 d. vyksta CARITAS paramos akcija Nepalo žmonėms
2015 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Popiežius PRANCIŠKAUS katechezė „Ko moko tėvas“
Popiežius PRANCIŠKAUS katechezė „Betėvystės padariniai“
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: viską metė ir nuėjo su Jėzumi
Pasirodė jubiliejinis – trisdešimtasis žurnalo KELIONĖ su BERNARDINAI.LT numeris
BITUTĖ: Gegužę ir birželį turbūt lengviausia suprasti tai, kaip Dievas myli pasaulį
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 49-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Perteikti tai, kas yra šeima: pirmutinė susitikimo su dovanota meile vieta“
Popiežius PRANCIŠKUS. Katechezė apie Motiną ir motinas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 52-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „Išėjimas – pamatinė pašaukimo patirtis“
2015 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2016 + + +

Kun. Artūras Kazlauskas. „BAZILIKA – karališka bažnyčia“
iki balandžio 30 d. vyksta CARITAS paramos akcija VIENIŠOMS MAMOMS „Mama, Tu NE viena“. Aukokime!
Balandžio „Artuma“: romiesiems pažadėta žemė!
2015 – Šv. Jėzaus Teresės (1515-03-28 – 1582-10-04) gimimo jubiliejiniai metai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 30-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga „Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą“ (Mt 5, 8)
Kovo-balandžio „BITUTĖ“: Laukimas ir svajonės...
Eglė Laumenskaitė. Kaip sutikti Dievą šiuolaikiniame mieste? (bernardinai.lt)
Kovo „Artuma“: ar liūdesys gali būti palaimintas?
Įkvepiantis gavėnios kalendorius (parengė Vilniaus arkivyskupijos Caritas, galima parsisiųti ir atsispausdinti)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2015 m. gavėnios proga
Naujas „Mylėkite viens kitą“ numeris: mes Jus mylime ir dėkojame Jums, kad Jūs mylite mus!
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia XXIII Pasaulinės ligonių dienos (2015 m. vasario 11 d.) proga
Ekumeninių pamaldų tvarka 2015 m. PDF (lietuviškai tekstą parengė LVK Ekumeninių reikalų taryba)
Vasario „Artuma“: esame palaiminti, nes esame vargšai?!
Prasidėjo registracija: Tapk LJD 2015 savanoriu!
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt