Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2006 09 28)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Tikėjimas, protas ir universitetas. Prisiminimai ir apmąstymai Paskaita, skaityta per susitikimą su mokslo atstovais Regensburgo universiteto Didžiojoje auloje 2006 m. rugsėjo 12 d.)
Polemika tarp islamo ir krikščionybės: popiežiaus BENEDIKTO XVI kalba Regensburgo universitete ir jos atgarsiai
Atsinaujinimo dienos Kaune 2006/2007 m.m.
Gyvenimo ir tikėjimo instituto (GTI) 2006-2007 mokslo metų programa
Rugsėjo 8 d. Šiluvoje prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai (programa PDF)
Popiežiaus BENEDIKTO XVI laiškas bažnytinės provincijos Lietuvoje įsteigimo 80-mečio proga (www.vatican.va)
Šventojo Tėvo kalba Baltijos šalių vyskupams ad limina Apostolorum vizito metu
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis Šventajam Tėvui vizito ad limina metu
Lietuvos vyskupų vizitas ad limina 2006
Ad limina vizitų istorija
Kard. J. Ratzinger. Kasdienė duona ir eucharistinė duona. 
Meditacija Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės proga
Popiežius Benediktas XVI: „Tapkite geresnio pasaulio architektais“. Žinia Antrajam pasauliniam bažnytinių sąjūdžių ir bendruomenių kongresui (Roma, 2006 gegužės 31 – birželio 2)
2006 m. VASAROS STOVYKLOS ir pan. Atviri renginiai: kas, kur, kada ...
Švenčiame Visuomenės komunikavimo priemonių dieną
Regensburgo vyskupas Gerhard Ludwig Müller. Judo evangelija, gnosticizmas ir Bažnyčios tikėjimas
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 40-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
Meksikos Vyskupų Konferencijos dokumentas apie „Da Vinčio kodą“
Apie „Da Vinčio kodą“ ir „Antikodą"...
Parapijų atsinaujinimo programa ATGAIVINK Lietuvoje. Patirtis ir perspektyvos
Kun. dr. A. Jurevičius. Katedros svarba Bažnyčios gyvenime
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido knygą „Da Vinčio apgaulė“. Joje siekiama demaskuoti D. Browno romano „Da Vinčio kodas“ paskleistą melą.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 43-osios pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2006 m. gegužės 7 d.) proga
Žurnalas vaikams „Bitutė“
Renginiai, skirti 2006 metų Gyvybės dienai
JAUNIMO DIENOS – pasaulio, Lietuvos , vyskupijų
2006 m. Velykiniai sveikinimai, žodžiai ir laiškai...
Jėzus ir trečioji diena. Prisikėlimas ir jo padariniai (ištraukos iš rengiamos spaudai C.P. Thiede knygos „JĖZUS. Tikėjimas, faktai“)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido pirmąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką DEUS CARITAS EST. Ieškokite katalikų knygynuose
Lietuvos jaunimo dienų 2007 m. himno konkurso nuostatai DOC
Kardinolas Joseph Ratzinger. Tiesa ir laisvė
Raniero Cantalamessa apie pasninkavimą
Popiežiaus Benedikto XVI žinia jaunuoliams XXI Pasaulinės jaunimo dienos (2006 m. balandžio 9 d.) proga
Universitetinė sielovada VI: Teologijos vaidmuo universitetinėje kultūroje. Baigiame kun. doc. dr. Arvydo Ramono apybraižų ciklą apie universitetinei sielovadai keliamus tikslus.
Universitetinė sielovada V: Teologija kaip mokslas.
Ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM misijos Lietuvoje (2006 07 10-16)
Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada IV: Kapeliono ir koplyčios institucija Tęsiame kun. doc. dr. Arvydo Ramono  apybraižų ciklą apie universitetinei sielovadai keliamus tikslus.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2006 m. gavėnios proga
Kun. doc. dr. Arvydas Ramonas. Universitetinė sielovada III: Akademinės pastoracijos ugdymo uždaviniai.
Balandžio 17–23 d. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje renginių ciklas „VILNIUS – GAILESTINGUMO SOSTINĖ”. Plačiau DOC
Universitetinė sielovada II: Akademinės sielovados gairės Europoje
METINIAI misijų, kursų, stovyklų, renginių ir pan. tvarkaraščiai 2006-2007 m.
Minime Pasaulinę ligonių dieną
Universitetinė sielovada I: Bažnyčia ir studentų mobilumas Europoje
Pasaulinės ligonių dienos atlaidai (vasario 11 d.) Popiežiaus patvirtintame Apaštališkosios penitenciarijos paskelbtame dekrete pirmiausia primenamos pagrindinės sąlygos visuotiniams atlaidams gauti, ypatingų ligonių dienos atlaidų gavimo sąlygos ir pan.
Gyvenimo ir tikėjimo instituto (GTI) 2006 m. I pusmečio PROGRAMOS
Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ (sausio 18-25 d.)
Atsinaujina katalikų žurnalas šeimai ARTUMA – prenumeruokim ir skaitykim!
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų!
LIETUVOS VYSKUPŲ KALĖDINIAI SVEIKINIMAI IR LAIŠKAI (2005 m.)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos
VIII katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo 2005“
2005 m. lapkričio 18–19 d. Kaune vyko Lietuvos pašvęstojo gyvenimo kongresas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt