2014 – ŠEIMOS METAI
 
 

D O K U M E N T A I   I R  S V A R B I A U S I   Į V Y K I A I

Kronika

...

2014 06 01 | Lietuvos krikščionių ekumeninė šventė-eisena „Šeima – gyvybės lopšys“  Vilniuje

2014 05 15 | Lietuvos krikščioniškų šeimų šventė Kaune, Žalgirio arenoje

2014 02 25-27 | LVK plenarinis posėdis: pateikti pasiūlymai Šeimos metams, patvirtintas logotipas ir nacionalinių renginių kalendorius 

2014 01 11 | Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
2014 01 05 | Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

2013 12 29 | Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje 
2013 12 12 | LVK plenarinis posėdis
2013 12 01 | Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
2013 11 26 | Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais
2013 11 21 | Lietuvos vyskupų komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir ŠEIMOS metų paskelbimo

I D Ė J O S  K A I P  Š V Ę S T I  Š E I M O S  M E T U S
(žr. lietuvosseimoscentras.lt )

V Y S K U P I J Ų  Š E I M O S  C E N T R Ų  P L A N A I
(žr. lietuvosseimoscentras.lt )

 

T V A R K A R A Š Č I A I

Sausio 1–13 || VILNIUJE pdf
Sausio 1–23 || KAUNE pdf
Sausio 23 – vasario 8 || VILKAVIŠKIO vyskupijoje pdf
Vasario 8–18 || KAIŠIADORIŲ vyskupijoje pdf
Vasario 18–24 || ŠIAULIŲ vyskupijoje pdf
Vasario 24 – kovo 18 || PANEVĖŽIO vyskupijoje PDF
Kovo 18 – balandžio 16 || KAUNO arkivyskupijoje PDF 
Balandžio 16 – liepos 1 || Telšių vyskupijoje PDF
Liepos 1–15 || Kauno arkivyskupijoje PDF
Liepos 15 – rugpjūčio 10 || Kaišiadorių vyskupijoje PDF  
Rugpjūčio 10 – rugsėjo 6 || Vilkaviškio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 6 – 26 || Panevėžio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 || Šiaulių vyskupijoje PDF
> Lapkričio 1 – sausio 10 || Vilniaus arkivyskupijoje PDF

I K O N O G R A F I J A

Ženklas

Ženklo autorė – Silvija Knezekytė.

Patvirtino LVK, 2014-02-27?.

Vektorinis failas *.EPS

Visais klausimais dėl plakato ir logo panaudojimo ar pan. rašykite lvk@lcn.lt.

Plakatas ir šūkis

Plakato autorė – Silvija Knezekytė.

Plakatui panaudota tėvo Ivan Marko Rupnik SJ mozaika, kuri buvo sukurta VII Pasauliniam šeimų susitikimui su popiežiumi Benediktu XVI, vykusiam 2012 m. gegužės 30 – birželio 3 d.

Šeimos metų šūkis – „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11).

                  
Plakatas   Tentas
   
   
 Baneris  Baneriukas

 

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt