Sausio 18–25 d. MELDŽIAME KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS. Ekumeninės pamaldos ir pan.
 
 

Savaitės tema
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“
(Mt 7, 37)

MALDOS

E K U M E N I N Ė S   P A M A L D O S   V Y S K U P I J O S E

Vilniaus arkivyskupija

VILNIUS   >>> SKELBIMAS DOC formatu

Sausio 18 d., ketvirtadienį, 18.30 val.
Tikėjimo Žodžio bažnyčioje (Gilužio g. 15; Pilaitė, važiuoti 47 ar 54 autobusais)

Sausio 22 d., pirmadienį, 18.30 val.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20)

Sausio 24 d., trečiadienį, 18.30 val.
Ekumeninis maldos vakaras Vilniaus Mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39/6)

Sausio 25 d., ketvirtadienį, 18.00 val.
Šv. Jonų bažnyčioje  (įėjimas iš Šv. Jono gatvės)


Panevėžio vyskupija

PANEVĖŽYS

Sausio 21 d., sekmadienį, 16.00 val.
Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. 
Pamaldose dalyvaus visi Panevėžio bažnyčių klebonai, stačiatikiai, liuteronai, evangelikai - reformatai, katalikai. Giedos Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo bažnyčios choras. Pamaldoms vadovaus Panevėžio vyskupo generalvikaras g. kan. Robertas Pukenis. 

BIRŽAI

Sausio 18 d., ketvirtadienį, 19.00 val. evangelikų reformatų bažnyčioje
Sausio 19 d., penktadienį, 19.00 val. evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bažnyčioje
Sausio 22 d., pirmadienį, 19.00 val. metodistų bažnytėlėje
Sausio 23 d., antradienį, 19.00 val. Romos katalikų bažnyčioje


Šiaulių vyskupija

ŠIAULIAI

Sausio 21 d., sekmadienį, 19 val.
Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje.
Pamaldose dalyvaus: liuteronai, metodistai, katalikai ir kitų konfesijų atstovai. Pamaldoms vadovaus Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas teol. lic. Egidijus Venckus. Giedos Šiaulių kamerinis mišrus choras „Bičiuliai".

Telšių vyskupija

Sausio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. ŠILUTĖJE, evangelikų liuteronų bažnyčioje

Sausio 20 d., šeštadienį, 18 val. NIDOJE

Sausio 21 d., sekmadienį, 19 val. KLAIPĖDOJE, Kristaus Karaliaus bažnyčioje

Sausio 23 d., antradienį, 19 val. TAURAGĖJE, Liuteronų bažnyčioje

Sausio 24 d., trečiadienį, 12 val. KLAIPĖDOS UNIVERSITETE

 

Kauno arkivyskupija

KAUNAS

Sausio 25 d., ketvirtadienį, 18 val.
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyks Ekumeninės pamaldos, kurioms vadovaus Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Šiose pamaldose dalyvaus: evangelikų reformatų kun. Julius Norvila, Stačiatikių bažnyčios kun. Igor Rinkevič, evangelikų liuteronų kun. Erikas Laiconas.

Sausio 25 d., ketvirtadienį, 18 val.
Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 8) TAIZE pamaldos

Sniega Krenciūtė iš Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios bendruomenės pasidalijo savo vertimu.

Tai WORD formuotės 2007 m. maldos uz krikščionių vienybę savaitei skirtos medziagos darbinis – neoficialus – vertimas (neredaguotas), parengtas pagal http://www.vatican.va/
Dalis „Kai kurios svarbios [...] datos“ buvo anksčiau paskelbta „Bažnyčios žiniose"  http://www.lcn.lt/bzinios/bz0124/124ek2.html

Parsisiųsti DOC dokumentą>>>

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt