KALĖDINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2006 m.
 
 

 

Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos
(2007 m. sausio 1 d.) proga

Popiežiaus Benedikto XVI kalba prieš kalėdinį palaiminimą „Urbi et Orbi“

LIETUVOS KARDINOLO IR VYSKUPŲ SVEIKINIMAI

Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdinis sveikinimas

Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS žodis Kalėdų proga

Kaišiadorių vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis - sveikinimas Kalėdų proga
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas
Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO Kalėdų sveikinimas
Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis kreipimasis
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus,
o šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų...
(plg. Žyd 1, 1-2)

Sveiki sulaukę Kristaus Gimimo šventės ir Naujųjų Viešpaties malonės metų!

Katalikų interneto tarnyba
„Bažnyčios žinių“ redakcija

      

Mūsų kalėdinės dovanos...

Kard. Joseph Ratzinger. „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine“

C.P. Thiede. JĖZUS ir jo gimimas. Istoriniai šaltiniai ar pamaldžios legendos?

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt