Pasirodė 12-tasis ARTUMOS numeris
 
 

 

Pasirodė jau paskutinis šių metų „Artumos“ dvyliktas numeris. Jo temą nuspėti turbūt nesunku – šventės: ką švenčiame? kaip ir kodėl?

Ir apskritai, džiaugsmas tai, ar nelaimė, beveik katastrofa, nes kol joms pasiruoši, nebeturi žmogus nei sveikatos, nei noro švęsti? Pripažinkim, juk daugelis esame šitai patyrę... Bet jeigu Kūčių vakarą, po lietuviško pasninko vakarienės, nueisime iki savosios parapijos bažnytėlės, ten nors ir nerasime tokios mozaikos kaip šio žurnalo viršelyje („Užgimimas“, XII a. mozaikos fragmentas, Palermas, Italija), tačiau išgirsime visose pasaulio bažnyčiose skelbiamus tuos pačius Psalmės žodžius:

Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai,
tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena.
Nuolat linksmina ją tavo vardas,
didžiuojas ji tavo teisybe. (Ps 89, 16-17)

Nūdien paskambinus į Izraelio ambasadą, pirmas žodis prieš tariant visus kitus pasisveikinimus įvairiomis kalbomis, nuskamba „Šalom!“. Lietuviškas vertimas turbūt tiksliausiai perteikiamas citata iš Apreiškimo Jonui: „Malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis“ (Apr 1, 4b). Taip sveikinasi žydų tautos atstovai, taip Bažnyčia užbaigia vienus liturginius metus ir pradeda naujus.


Apie tai ir dar daug kitų įdomių dalykų maloniai kviečiame skaityti vieninteliame Lietuvoje katalikiškame mėnraštyje šeimai!

Iki susitikimo Artumoje!
www.artuma.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt