Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už tėvus ir motinas
 
 

Lietuvos šeimos centras primena, jog 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs vaikas nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą.

„Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“, sakė Motina Teresė. Tas karas vyksta tada, kai atsisakome priimti jau pradėtą kūdikį. Šiame kare nėra laimėjusiųjų. Nukenčia visi: į Amžinybę iškeliaujantis kūdikis, tėvas, broliai ir seserys, o labiausiai motina, kuri ne tik psichologiškai ir moraliai, bet ir fiziškai išgyvena šią netektį.

Štai ką sakė Popiežius Jonas Paulius II: „Norėčiau [...] tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. [...] Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje.“ (Evangelium vitae, 99).

Prašome šią dieną melstis už visus tėvus, kurie, deja, pasirinko abortą, ir už tuos, kurie svarsto, ką daryti su pradėtu kūdikiu. Padrąsinkime žmones gyventi.

1. Siūlome šiuos maldavimus:
1. Dieve Tėve, padėk sutuoktiniams taip mylėti vienas kitą, kad Tavo, Viešpatie, jiems dovanoti vaikai visada teiktų džiaugsmą ir pasitikėjimą.
2. Dieve Tėve, pasigailėk visų tėvų, kurie pasirinko abortą ir nepriėmė Tavo siųstų vaikų. Savo gailestinga meile gydyk jų širdžių žaizdas.
3. Dieve Tėve, mokyk mus mylėti kiekvieną žmogų, o ypač padrąsinti ir globoti tuos, kurie abejoja, ar verta gimdyti vaikus.

2. Siūlome šią (Kauno arkivyskupijos šeimos centro sukurtą) bendruomeninę maldą:

Bendruomeninė malda
Kunigas: Dieve Tėve, garbiname Tave dėkodami už besąlygišką ir gailestingą Tavo meilę. Būdami Tavo akivaizdoje prašome, pažvelk tėviškos meilės akimis į mūsų šeimas netekusias savo kūdikių ir išgydyk jų sužeistas širdis.

Į kreipinius atsakysime: Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Dieve Tėve, dėkojame už Bažnyčią, kuri gindama ir saugodama žmogaus gyvybę atveria mūsų širdis Tavo Gailestingumui.

Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Dieve Tėve, Tu esi su mumis ir tada, kai mes suklumpame nuodėmėje. Išliek Šventosios Dvasios, kad trokštų sugrįžti pas Tave visi, kurie atsisakė savo negimusių kūdikių.

Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Dieve Tėve, Tu žinai, kaip stipriai žmonių širdis ir kūnus sužeidžia abortai, tegul Tavoji meilė išgydo šias žaizdas.

Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Dieve Tėve, Tu esi ramybės ir paguodos nešėjas, tegul Tavo meilė perkeičia deginančius žmonių prisiminimus apie negimusius kūdikius į pasitikėjimą Tavimi.

Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Dieve Tėve, Tu esi mūsų stiprybė ir viltis; tegul Tavo meilės galia aplanko kiekvieną, kas nori pasirinkti abortą; suteik gydytojams ir šeimoms meilės bei išminties priimti kiekvieną kūdikį.

Išgydyk sužeistas širdis, Viešpatie!

Kunigas: Dieve Tėve, atiduodame savo šeimas į Tavo gailestingas rankas, kad per amžius liktume Tavo meilėje, dovanojančioje kiekvieną gyvybę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.


3. Kiekvieno dekanato ar vyskupijos Šeimos centre rasite leidinėlį „Kai skausmas nepraeina...“

Jis skirtas vyrams ir moterims, kurie išgyvena aborto padarinius. Jame trumpai nusakoma, kas yra poabortinis sindromas ir kokie jo požymiai, nurodomi šeši žingsniai, padedantys negimusio vaiko tėvams, broliams ir seserims įveikti šį sindromą. Daugelis moterų ir vyrų neigiamų pasikeitimų savo gyvenime nesieja su negimusio vaikelio netektimi. Šis leidinėlis gali padėti jiems atrasti tikrąsias problemų priežastis bei parodyti kelią gijimo link.

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt