Spalio 8 d. Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimas popiežiškosiomis karūnomis (spalio 7 d. – Jaunimo vakaras); mariologiniai kongresai ir ganytojiškas laiškas
 
 

 

2006 metų spalio mėnesio 8 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyks Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis, kurias pašventino popiežius Benediktas XVI, vainikavimo iškilmės.

Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2006 09 28)

Iškilmių programa

Telšių vyskupijos Mariologinis kongresas (nuo liepos 30 d. iki spalio 8 d.)

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda: Žemaičių Kalvarija

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt