Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido antrąją popiežiaus JONO PAULIAUS II encikliką apie Dievo gailestingumą DIVES IN MISERICORDIA
 
 


IEŠKOKITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE:

Popiežius JONAS PAULIUS II

Enciklika
DIVES IN MISERICORDIA
apie Dievo gailestingumą

Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2011. – 72 p.

Antroji popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika, parašyta 1980 metais, Lietuvoje iki šiol buvo žinoma tik dvasininkų tarpe. Šis antrasis lietuviškas leidimas, skirtas Dievo Gailestingumo metams, atliktas Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO iniciatyva. Tekstas naujai verstas/redaguotas.

Su didžiuliu pastoraciniu rūpesčiu ir evangelizacine aistra, būdinga Jonui Pauliui II – Dievo gailestingumo apaštalui, enciklikoje aptariami esminiai Biblijos ir Bažnyčios mokymo apie dieviškąjį gailestingumą akcentai bei jo svarba šių laikų evangelizacijai ir sielovadai, Bažnyčiai ir pasauliui.

2 skyrelio pabaiga

...Kristuje apreikštoji tiesa apie Dievą, kuris yra „gailestingumo Tėvas“ (2 Kor 1, 3), leidžia mums jį „matyti“ kaip labai artimą žmogui, ypač kai žmogų ištinka kančia ar kyla grėsmė jo egzistencijai ir orumui. Todėl daugybė pavienių žmonių ir ištisos grupės, esant tokiai Bažnyčios ir pasaulio situacijai, gyvo tikėjimo vedami, beveik spontaniškai gręžiasi į Dievo gailestingumą. Be abejo, juos tam skatina pats Kristus, veikdamas per savo Dvasią žmonių širdžių gelmėse. Jo atskleistas Dievo, kuris yra „gailestingumo Tėvas“, slėpinys žmogui nūdien gresiančių pavojų akivaizdoje tampa ypatingu raginimu Bažnyčiai.

Šioje enciklikoje norėčiau atsiliepti į tą raginimą. Pasitelkęs amžinąją, savo paprastumu bei gilumu neprilygstamą Apreiškimo ir tikėjimo kalbą, norėčiau Dievo ir žmonijos akivaizdoje dar kartą išsakyti didžius mūsų laikų rūpesčius.

Apreiškimas ir tikėjimas mus moko Dievo, „gailestingumo Tėvo“, slėpinį ne tiek atitrauktai svarstyti, kiek kreiptis į tą gailestingumą Kristaus vardu bei vienybėje su juo. Argi Kristus nesakė, kad mūsų Tėvas, „regintis slaptoje“ (plg. Mt 6, 4. 6. 18), nuolat laukia, kad jo šauktumės bet kokių bėdų varginami ir kad visada gilintumės į jo slėpinį – Tėvo ir jo meilės slėpinį (plg. Ef 3, 18; Lk 11, 5–13)?

Trokštu, kad šios enciklikos mintys šį slėpinį priartintų prie visų ir drauge būtų karštas Bažnyčios maldavimas gailestingumo, kurio taip reikia žmogui ir šių laikų pasauliui. Gailestingumo labai reikia, net jeigu tai dažnai nė nesuvokiama...

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt