Švenčiame Visuomenės komunikavimo priemonių dieną
 
 


„Visuotinė Bažnyčia jau keturiasdešimt metų mini Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Apie ją prisimindavome ir Lietuvoje, tačiau norėdami atkreipti didesnį tikinčiųjų dėmesį į šiuolaikinius Gerosios Naujienos skleidimo būdus nurodome nuolat minėti Visuomenės komunikavimo priemonių dieną Kristaus Žengimo į dangų – Šeštinių šventėje. Kviečiame šią dieną kuo plačiau melstis už krikščionišką žiniasklaidą, joje besidarbuojančius tikinčiuosius bei visus katalikus žurnalistus. Būtų prasminga bendruomenėse pristatyti katalikišką žiniasklaidą, aptarti jos misiją. Nuoširdžiai linkime, kad katalikiška žiniasklaida prisidėtų prie tikinčiųjų sąmoningumo, o sąmoningi katalikai – prie savo žiniasklaidos augimo. “

Iš Lietuvos vyskupų laiško
Visuomenės komunikavimo priemonių dienai, 2006 05 22


Gegužės 26 d. Arkiv. S. Tamkevičiaus spaudos konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga 

Popiežiaus Benedikto XVI žinia 40-osios pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Lietuvos vyskupų laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai

Lietuvos katalikų žiniasklaida 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt