Švenčiame EVANGELIJOS žinios tūkstantmetei LIETUVAI jubiliejinius metus
 
 

ĮVYKIAI

2009 05 09 Paskirtas popiežiaus Benedikto XVI legatas į Lietuvos vardo tūkstantmečio iškilmes, kurios numatytos liepos 6 d. Vilniuje 
2009 05 05 Konferencija Marijampolėje „Krikščionybė tūkstantmetėje Lietuvoje“

2009 04 28 VDU KTF Tarptautinė mokslinė konferencija „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“
2009 04 24 Tarptautinė konferencija „Krikščionybės tūkstantmetis Lietuvoje“ VDU „Rasos“ gimnazijoje, Kaune
2009 04 02 Evangelizacijos tūkstantmečiui skirta konferencija Šiauliuose

2009 03 21
Konferencija Evangelija tūkstantmetei Lietuva „su jėga ir Šventąja Dvasia“ Kaune
2008 12 26 Jubiliejinių metų pradžia Kauno arkivyskupijojeDOKUMENTAI

Evangelijos tūkstantmečiui Lietuvoje paminėti skirtų renginių Panevėžio vyskupijoje planas

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kaišiadorių vyskupijoje

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų paskelbimo dekretas

Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS Jubileijinių  Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metų DEKRETAS 
Jubiliejinių metų programa Kauno arkivyskupijoje

DISKUSIJOS ir publikacijos

Mažoji studija 2009 01 06: Jubiliejinius Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metus pradedant. Pokalbis su Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju kun. Ričardu Doveika ir istoriku dr. Liudu Jovaiša

www.lrytas.lt 2006 07 06: Tūkstantmetis ir krikščionybė Rimvydo Petrausko dviejų knygų pristatymas „Kultūros baruose“

ISTORINĖ IR MENOTYRINĖ MEDŽIAGA

www.lietuva1000.lt – pagrindinis Tūkstantmečio portalas keliomis kalbomis

www.lietuvai1000.lt (Apie tūkstamtmetį... nuorodos į pirmuosius istorikų populiarintojų tekstus)

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda.
Religijos paveldas: Lietuvos krikščionėjimo vingiai

Wikipedia apie šv. Brunoną Kverfurtietį

Tomas Baranausko tekstas pirmą kartą paskelbtas leidinyje „Pažintis su Lietuva.
Tūkstantmečio knyga, 1“ (Kaunas : Kraštotvarka, 1999)

1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija = A. d. 1009: missio s. Brunonis Querfordensis / sudarė, šaltiniotyrinius paaiškinimus ir bibliografiją parengė Inga Leonavičiūtė ; [specialusis redaktorius Vytautas Ališauskas]. - Vilnius : Aidai, 2006 .

Šv. Brunono Kverfurtiečio evangelizacinė misija davė progą viename iš vokiečių metraščių pirmąkart paminėti Lietuvos vardą. 2009 m. bus minimas šio įvykio tūkstančio metų jubiliejus. Knygoje sutelkti mūsų dienas pasiekę šaltiniai, iš kurių aiškėja Šv. Brunono misijos tikslai, jo veikla baltų žemėse, jo žūties aplinkybės.

Knygos apžvalga: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Gintaras Beresnevičius, 2006-07-13, „Šiaurės Atėnai“

 

 

Laima Šinkūnaitė. Šv. Brunonas Kverfurtietis Pažaislio freskose. Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2009.

Ši gyvai parašyta knygelė glaustai apžvelgia šv. Brunono Bonifaco iš Kverfurto gyvenimą ir veiklą taikių krikščioniškųjų misijų istoriniame kontekste. 1009 metais šis benediktinas pakrištijo kunigaikštį Netimerą, taigi pirmasis Lietuvoje atliko krikšto aktą, todėl dažnai vadinamas Lietuvos apaštalu, su juo susijęs pirmą kartą Kvedlinburgo analuose paminėtas Lietuvos vardas. Knygelėje analizuojamos Pažaislio kamaldulių vienulyne išlikusio hagiografinio ciklo freskos, bažnyčios erdvėje apimančios tris taikias misijas. Dviejų pirmųjų fone nuosekliai ir vaizdžiai atskleidžiamas šv. Brunono misijos turinys ir prasmės. Leidinys gausiai iliustruotas, dalis iliustracijų publikuojama pirmą kartą.

PASIŪLYMAI EVANGELIZACIJAI IR SIELOVADAI

Šventasis Raštas

BIBLIJA.LT – Šventojo Rašto tekstai, įvadai, kursai
„Katalikų pasaulio“ leidiniai Šventojo Rašto tema
Lietuvos Biblijos draugijos svetainė: naujienos, leidiniai, projektai

Liturginių Šventojo Rašto skaitinių meditacijos kiekvienai dienai:
 Žurnalas „Žodis tarp mūsų“ 
 bernardinai.lt Dienos skaitiniai
 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt