Popiežiaus PRANCIŠKAUS MALDOS (priimant dvasinę Komuniją etc.)
 
 

Šv. Alfonso Liguorio malda (priimant dvasinę Komuniją)

2020-10-24

Mano Jėzau,
aš tikiu, kad Tu esi Švenčiausiame altoriaus Sakramente.

Myliu tave labiau už viską ir trokštu priimti Tave į savo sielą.

Kadangi negaliu priimti Tavęs sakramentiniu būdu,
ateik į mano širdį dvasiniu būdu.

Priimu Tave lyg jau būtum atėjęs ir vienijuosi su Tavimi.

Niekada neleisk man nuo Tavęs atsiskirti. Amen.

Priimant dvasinę Komuniją

2020-10-20

Prie Tavo kojų, o mano Jėzau, parklumpu
ir atnešu atgailą savo susikrimtusios širdies,
kuri suvokia savo mažumą ir Tavo šventumą.

Garbinu Tave Meilės sakramente,
trokštu priimti Tave savo skurdžioje širdies pastogėje.

Kol laukiu sakramentinės Komunijos,
trokštu gauti Tave dvasiniu būdu.

Ateik, Jėzau, pas mane, kad aš ateičiau pas Tave.

Teuždega Tavo meilė visą mano būtį gyvenimui ir mirčiai.

Tikiu Tavimi, viliuosi Tavimi ir Tave myliu.

Teesie.

Patikint save šv. Juozapo užtarimui

2020-10-19

Saugok, šventasis globėjau, mūsų kraštą.

Apšviesk atsakingus už bendrąjį gėrį, kad mokėtų kaip ir tu pasirūpinti tais, kurie jiems patikėti.

Padidink proto skvarbumą tų mokslininkų, kurie tiria geriausias priemones mūsų brolių sveikatai ir fizinei gerovei.

Remk tuos, kurie aukojasi: savanorius, medikus, slaugytojus, stovinčius pirmoje linijoje gelbėjant ligonius, rizikuojant savimi.

Laimink, šventasis Juozapai, Bažnyčią, kad, pradedant nuo dvasininkų, ji būtų tokios kaip tavo šviesos ir gerumo ženklas bei įrankis.

Lydėk savo malda, šventasis Juozapai, šeimas, padėk kurti santarvę tarp tėvų ir vaikų, ypač tarp mažiausiųjų.

Saugok senolius nuo vienatvės, kad nei vienas nepanirtų į apleidimo ir bejėgystės neviltį.

Paguosk trapiausius, padrąsink svyruojančius, užtark vargšus.

Su Mergele Motina melsk Viešpatį, kad išlaisvintų pasaulį iš visų pandemijų.

Amen.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt