Koronavirusas: INFORMACIJA KATALIKAMS. Bažnyčios Lietuvoje atsakas (papildyta 2020-03-19 10:00)
 
 

ŠVENTŲ MIŠIŲ transliacijos šiuo laikotarpiu >>
Naudingos nuorodos Gavėniai namuose >>

Koronavirusas. INFORMACIJA KATALIKAMS

NAUJAUSIA

2020-03-13_14

2020-03-13 (nuostatos iki atšaukimo)

 • įsakmiai patvirtintos ankstesnės ankstesnės Bažnyčios vadovybės ir sveikatos apsaugos specialistų (kovo 10 d.) rekomendacijos;
 • Į pamaldas (taip pat ir į sekmadienio šv. Mišias) eiti tik gerai jaučiantis ir neturint peršalimo ar pan. simptomų. Prastai besijaučiantys turi likti namuose; bijantys užsikrėsti ar kitus užkrėsti, nors nesijaučia prastai, gali taip pat likti namuose ir dalyvauti Mišiose nuotoliniu būdu.
 • nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, išskyrus mažas suaugusiųjų katechumenato grupes;
 • atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
 • ramybės prieš Dievo Avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis;
 • jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos;
 • šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją;
 • vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
 • iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
 • indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
 • pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
 • dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
 • apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.

Parengta pagal 2020-03-13 LVK Pirmininko laišką tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso >>

2020-03-10 rekomendacijos

 • Į pamaldas (taip pat ir į sekmadienio šv. Mišias) eiti tik gerai jaučiantis ir neturint peršalimo ar pan. simptomų. Prastai besijaučiantys turėtų likti namuose.
 • Bažnyčiose nelaikyti viešai prieinamo švęsto vandens (juo tikintieji pasišlaksto persižegnodami, kai įeina į šventovę ar išeina).
 • Viešosiose vietose vengti nebūtino fizinio kontakto (pvz., rankos paspaudimo ar apsikabinimo).
 • Vengti liesti ar bučiuoti viešai prieinamus kryžius ir relikvijas.
 • Konkrečios parapijos vadovai spendžia ir informuoja pamaldų dalyvius, jei dėl konkrečios vietos situacijos būtina laikytis ir kitų nuostatų.

Parengta pagal 2020-03-10 LVK informaciją (LVK generalinis sekretorius: Bažnyčios atsakas į koronavirusą – adekvatus grėsmės lygiui >>)

Parsisiųsti plakatą spaudinimui PDF ↗

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt