+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A S  I R  S V E I K I N I M A I + + +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2018 m. VELYKINIS LAIŠKAS IR SVEIKINIMAI

         

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Vilniaus vyskupų velykinis sveikinimas

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ velykinis sveikinimas (video)

Panevėžio vyskupo Lino VODOPJANOVO OFM velykinis sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO velykinis sveikinimas (video)

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis sveikinimas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt