2017 – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI
 
 

www.teofilius.lt

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

2017-04-28 || Prasidėjo grupių, vykstančių į beatifikacijos iškilmes Vilniuje, registracija
2017-04-20 ||
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
2017-04-13 ||
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
2017-03-10 ||
Paskelbtos „Pagrindinės pasirengimo garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės“
2017-03-06 || Pranešimas apie LVK posėdį:  nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val.
2017-02-15 ||
LVKS pranešimas: Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje
2017-01-30 ||
Startuoja svetainė www.teofilius.lt
2017-01-17 || Pradėtas skelbti meditacijų ciklas „Kelionė su Teofiliumi“. Pirmasis mons. dr. Algirdo Jurevičiaus tekstas skirtas ekumeninės maldos savaitei „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ (DOC | PDF)
2017-01-09 || LVK patvirtina metų ženklo ir plakato projektą. Autorė – Silvija Knezekytė.
2016-12-24 || Išplatintas LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofilio Matulionio metus Lietuvoje
2016-12-21
|| Padėkos pamaldos Kaišiadorių katedroje už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos
2016-11-02 || LVK išplatina pranešimą apie popiežiaus PRANCIŠKAS įgaliojimą Šventųjų skelbimo kongregacijai paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę. Tai atveriamas kelias jo paskelbimui palaimintuoju.

METŲ IKONOGRAFIJA

Autorė – dizainerė Silvija Knezekytė.

Ikonografiją pristato mons. dr. Algirdas Jurevičius.

 

Ženklas Plakatas

METŲ „KELIONĖ SU TEOFILIUMI“

Autorius – mons. dr. Algirdas Jurevičius.
Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.

2017-04 | „15 kalėjimų Velykų“ (DOC | PDF)
2017-03 | „Apsisprendimas – geriau mirti!“ (DOC | PDF)
2017-02 | „Eucharistija persmelktas gyvenimas“ (DOC | PDF)
2017-01 | „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ (DOC | PDF)

SEKMADIENIO PASIŠNEKĖJIMAI APIE ARKIVYSKUPĄ TEOFILIŲ MATULIONĮ

Autorius ir skelbėjas – vilnensis.lt.

Atvelykio sekmadienis
VELYKŲ sekmadienis
Verbų sekmadienis
V gavėnios sekmadienis
IV gavėnios sekmadienis
III gavėnios sekmadienis
II gavėnios sekmadienis
I gavėnios sekmadienis

ĮDOMIAUSIOS PUBLIKACIJOS

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt