„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos „BIBLIJĄ jaunimui“
 
 

BIBLIJA
ŠVENTASIS RAŠTAS JAUNIMUI SU POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PRATARME

Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. –
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 432 p. : iliustr.
Vardų ir dalyk. R-klės: p. 407-423.
ISBN 978-9955-29-311-8

Biblija yra ne tam, kad padėtumėte ją į lentyną, bet kad visada turėtumėte po ranka, kad skaitytumėte, kiekvieną dieną tiek vienumoje, tiek su draugais. Juk jūs kartu sportuojate ar einate apsipirkti. Kodėl neskaitote Biblijos dviese, trise, keturiese? Gamtos prieglobstyje, miške, paplūdimyje, vakare, žvakių šviesoje... Pažinsite didžius dalykus!

Popiežius Pranciškus

Galima įsigyti knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6 bei Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.

* * *

NEPAPRASTAI PAVOJINGA KNYGA

Būtent taip popiežius Pranciškus ką tik išleistos knygos Biblija – Šventasis Raštas jaunimui pratarmėje apibūdina Bibliją. Tai knyga, per kurią į pasaulį ateina Jėzaus šviesa: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 5). Daugiau nei du tūkstančius metų šios šviesos nepajėgė užgožti niekas, nors bandymai užtemdyti tiesos žodį tebesitęsia iki šių dienų, o persekiojamų krikščionių, anot popiežiaus, šiandien yra daugiau nei pirmaisiais Bažnyčios amžiais. Biblija visuomet gelbėjo karų, nelaimių, nevilties akimirkomis, įprasmino ryžtą, pasitikėjimą, džiaugsmą. Štai Chiara Lubich (1920–2008) Antrojo pasaulinio karo bombardavimų akivaizdoje atsivertusi Bibliją perskaitė: „Tegu visi bus viena! Kaip Tu, Tėve, manyje ir aš tavyje“ (Jn 17, 21). Šie anksčiau neišgirsti žodžiai „nušvito kaip žvaigždės“ ir jos gyvenimą pavertė didžiuliu dievišku nuotykiu. O antai Mahatma Gandis teigė, jog Biblija kaip dokumentas galėtų „atnešti taiką šiam karų draskomam pasauliui. Tačiau jūs elgiatės su juo taip tarsi tai būtų viso labo geras literatūros kūrinys – ir viskas“. Biblija išties pakeitė milijonų gyvenimus ir ne tik krikščionims ji tebėra įkvėpimo šaltinis. Biblija – pirmapradis tikėjimo dokumentas – kiekvienam prabyla savaip. Iki spaustuvininko Gutenbergo eros ši pavojinga knyga šimtus tūkstančių kartų perrašinėta rankomis. Ji ir šiandien tebeskaitoma visame pasaulyje.

Naujasis Biblijos leidimas jaunimui yra iliustruotas šiuolaikinėmis jaunuolių dovanotomis nuotraukomis ir papildytas įvairiausio pobūdžio citatomis – nuo skirtingais amžiais gyvenusių pasaulio įžymybių iki savo pašaukimo kelio ieškančio jaunimo patirčių bei minčių.

Gyventi tuo, ką supratai

Tūkstantmečių sankirtoje gyvenęs ir daugybę jaunuolių į tikėjimą patraukęs Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Roger (1915–2005) ryžtingai drąsino neužmiršti bent retkarčiais atsiversti Šventąjį Raštą. Kasmet rašydamas įkvepiančius laiškus jaunimui, kurie būdavo verčiami į daugiau nei penkiasdešimt kalbų, jis ragino „gyventi tuo, ką Evangelijoje supratai. Tegu labai nedaug, tačiau gyvenk tuo!” Brolis Roger suprato, jog pasaulis yra draskomas nuolatinių egzistencinių prieštaravimų: blogio ir gėrio sankirtos. Būtent apnikus abejonėms Šventasis raštas pasiūlo paprastą išeitį – pasitikėjimą Dievu.

Kad tavo kelionė per Šventojo Rašto kraštus ir knygas būtų lengvesnė ir įdomesnė, knygos leidėjai įdiegė visą virtinę interaktyvių instrumentų. Tai ir dalykinės rekomendacijos, kaip skaityti Bibliją ir kaip naudotis šia knyga. Ar žinai, jog skaityti Bibliją – tai ir leistis į kelią, ir atverti savo širdį, ir skaityti ją su kitais, ir turėti kantrybės, ir neskubėti, ir dar daug kitų įdomių dalykų.

Būti laimingam

Naujoje jaunimui skirtoje Biblijos versijoje yra visos Senojo Testamento ir Naujojo Testamento knygas, nors kai kurie tekstų fragmentai praleisti. Dėl patogaus knygos formato lengva skaityti ir gretinti abiejų Testamentų knygas. Po Kristaus gyvenimo parašytos Naujojo Testamento knygos yra glaudžiai susijusios su žydų Šventraščiu, krikščionių vadinamu Senuoju arba Pirmuoju Testamentu. Taigi, skaitant Šventąjį Raštą jaunimui pažintis su visa Biblijos evoliucija garantuota.

Krikščionio tapatybę patvirtina Kristaus gyvenimo istorijų aprašymai – evangelijos. Dievas, atsiuntęs savo sūnų Jėzų Kristų, kaip rašoma Evangelijoje pagal Matą, mokė žmones būti laimingus: „Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. [...] Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. [...] Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“ Popiežiui Pranciškui būti laimingam – kiekvieno krikščionio esminė teisė ir netgi pareiga, o palaiminimus jis vadina krikščionio programa, tiesiog krikščionio pasu. Nori būti laimingas? Tapk palaiminimų, tapk Biblijos žmogumi.

Vykintas Žemaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt