Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2016-03-27)
 
 

2016 m. kovo 27 d. „Šventadienio minčių“ laida sveikina su šventomis Velykomis.

Prisikėlimo rytą pokalbis su dviem vinuolijų provinciolais. Koks mūsų bendruomenės tikėjimas?. Ar Jėzus dar gyvas mūsų bendruomenėse?

Mažesniųjų brolių ordino provincijos ministras br. kun. Algis Malakauskis OFM kalbės apie gyvą tikėjimą visoje gausioje pranciškoniškoje šeimoje Lietuvoje. Kitas pašnekovas – jezuitas t. Gediminas Kijauskas SJ, net dešimtmetį buvęs provinciolu JAV ir matęs sovietmečio poveikį katalikams Lietuvoje.

Autorė Diana Neimantienė

2016-03-27 laida 7.30 val. per LRT. Po transliacijos laidos įrašo ieškokite LRT Mediatekoje.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt