+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2016 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO velykinis sveikinimas

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ ir vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO velykinis sveikinimas

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO žodis – sveikinimas Velykų proga

Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ Velykinis sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ ir vyskupo pagalbininko Lino VODOPJANOVO OFM velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt