*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
 
 

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO ir vyskupo augziliaro Arūno PONIŠKAIČIO kalėdinis laiškas tikintiesiems

Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO ir vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO kalėdinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO Kalėdų laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO Kalėdų sveikinimas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS ir vyskupo augziliaro Lino VODOPJANOVO kalėdinis žodis

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt